(HBĐT) - Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sau 5 năm thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU, ngày 18/2/2016 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án phức tạp của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực.


Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí. Hiệu lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về PCTN từng bước được nâng lên. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ PCTN, lãng phí; chỉ đạo kiểm tra nội bộ, chủ động phát hiện, xử lý các hành vi tiêu cực, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Từ năm 2016 đến nay có 10 trường hợp người đứng đầu phải xem xét, xử lý kỷ luật vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xử lý tham nhũng. Thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ phát hiện 2 vụ việc; công tác thanh tra, giám sát phát hiện 2 vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, có 909 công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác. Cơ quan chức năng tiến hành 3.658 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện sai phạm 303,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi trên 217,8 tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra các cấp 8 vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế. Đã có 25.883 lượt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Các cơ quan tố tụng thụ lý 18 vụ/50 bị can. Trong đó, đã xét xử 13/41 bị cáo, chưa xét xử 5 vụ/9 bị can. Số tiền phải thu hồi 14 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 7 tỷ đồng. Qua hoạt động giám sát, tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, phân loại 5.596 lượt đơn thư các loại. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ việc tiêu cực có dấu hiệu tham nhũng chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Xử lý nghiêm những cán bộ hư hỏng, tham nhũng và sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Thông qua việc thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU đã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, vụ án tham nhũng, kinh tế và đã xử lý nghiêm minh, kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thiếu sự gắn kết, hiệu quả. Việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN của cơ quan, đơn vị, nhất là cơ sở còn lúng lúng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng có nơi, có chỗ chưa chặt chẽ. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng chưa xứng với tình hình. Công tác đấu tranh PCTN gắn với cải cách hành chính thực hiện chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp chưa được xử lý…

Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích, đánh giá những yếu kém, hạn chế, Ban Nội chính Tỉnh ủy đang phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu BTV Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 19-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới.


Hải Yến

Các tin khác


Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), thi hành kỷ luật Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KT,GS của Đảng trong tình hình mới, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Để huy động được sức mạnh nhân dân, Đảng phải trong sạch vững mạnh, chăm lo đời sống người dân; cán bộ, đảng viên gương mẫu; từ đó, tạo niềm tin và phát huy sức mạnh của người dân.

Phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động phá hoại bầu cử

(HBĐT) - Đó là mục tiêu cao nhất, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà lực lượng Công an tỉnh đặt ra và được quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) trong toàn lực lượng với tinh thần bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ từ xa, từ sớm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho tân binh nhập ngũ

(HBĐT) - "Trong giờ phút trang trọng và ấm tình quê hương, tôi mong các chiến sỹ trẻ luôn ghi nhớ truyền thống chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha anh, phát huy truyền thống quê hương Lạc Thủy anh hùng, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những công dân ưu tú của huyện…”.

Đảng bộ xã Quý Hòa: “Lấy dân làm gốc” khi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Xã Quý Hòa (Lạc Sơn) là địa bàn đặc biệt khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp so với mức bình quân chung của huyện. Vì thế, bước sang nhiệm kỳ mới, bám sát phương châm "lấy dân làm gốc”, Đảng bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, từng bước xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu đưa kinh tế xã phát triển đạt mức trung bình khá của huyện.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quốc phòng, an ninh (QP, AN), bảo vệ Tổ quốc là lĩnh vực rất quan trọng luôn được đề cập trong văn kiện các Ðại hội Ðảng. Qua mỗi kỳ Ðại hội, quan điểm của Ðảng về tăng cường QP, AN, bảo vệ Tổ quốc luôn có sự bổ sung, phát triển, ngày càng hoàn thiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục