(HBĐT) - Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được nhấn mạnh xuyên suốt.

Muốn thực hiện được khát vọng phát triển đất nước vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cần có giải pháp đồng bộ, sáng tạo, khoa học; đồng thời nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa,  tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, mới đây, Ban Bí thư T.Ư đã tổ chức học tập toàn quốc chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển  đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Theo GS-TS  Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư, thực hiện tốt chuyên đề này là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Nghiêm túc quán triệt, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021, tỉnh đã tổ chức triển khai 91 điểm cầu tiếp sóng trực tuyến hội nghị, gồm 1 điểm cầu cấp tỉnh, 17 điểm cầu cấp huyện, 73 điểm cầu cấp xã, tổng số trên 3.500 đại biểu tham dự. Sau hội nghị quán triệt, nội dung chuyên đề được dùng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị và được tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội đã xác định chiến lược phát triển KT-XH đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Đồng thời chỉ rõ: "Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Góp sức thực hiện những mục tiêu chiến lược của Đại hội XIII, tỉnh phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021 - 2025 đạt 9%. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5 - 3%/năm; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%; hàng năm có từ 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... 

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu to lớn trong 35 năm đổi mới đất nước và sau 30 năm tái lập tỉnh. Đặc biệt, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh đã đoàn kết, đồng lòng, tạo nên nhiều thành tựu đột phá với tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đứng thứ 3 trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với 6 tỉnh vùng Tây Bắc; gần một nửa số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đứng thứ 3 trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, đứng đầu cả nước về tỷ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã… Đó chính là minh chứng sinh động về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cũng là tiền đề, là niềm tin Đảng bộ tỉnh sẽ tạo nên nhiều dấn ấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Hải Yến

Các tin khác


Nhìn lại năm 2021: Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đại dịch

Có thể nói năm 2021 là quãng thời gian vô cùng đặc biệt đối với người dân Thành phố Hồ Chí Minh với dấu ấn không thể phai mờ về đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân.

Phát huy trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trong năm qua, HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử.

135 năm thành lập tỉnh - những mốc son lịch sử

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình được thành lập theo Nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ ngày 22/6/1886 với tên gọi tỉnh Mường, gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn, Chợ Bờ được tách ra từ phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh: Hưng Hoá, Sơn Tây, Hà Nội, Ninh Bình. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Chợ Bờ.

Dấu ấn Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn Liên hợp quốc

Đại diện LHQ đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Nét “chân quê” đâu rồi?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại dành thời gian đọc thơ Nguyễn Bính trong phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đó thực sự là thông điệp để mỗi cán bộ, đảng viên suy ngẫm, nhìn lại chính mình trong hoạt động thực tiễn.

Phòng, chống sự xuyên tạc, bảo vệ những giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam

Gần 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng, "nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được Đảng và nhân dân ta hết mực tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ và ngay cả kẻ thù cũng phải nể phục.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục