Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

(HBĐT) - Ngày 18/1, TT HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố trong tỉnh để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết của QH; Chỉ thị của Tỉnh ủy; Kế hoạch của TT HĐND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh điều hành hội nghị. Tham dự tại Phòng họp trực tuyến (Văn phòng UBND tỉnh) có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

 

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 15- CT/TU ngày 9/1/2013 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định số 01/QĐ-TT HĐND ngày 10/1/2013 về việc thành lập BCĐ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Tại Kế hoạch số 02/KHHĐND của HĐND tỉnh được thông qua trong hội nghị đã nêu rõ: thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1 đến hết ngày 31/3/2013. Từ ngày 2/1, công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lấy ý kiến nhân dân trên Báo Nhân dân và trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn. Ngày 18/1 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Từ 20/1 - 30/1/2013, tổ chức một số hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chậm nhất đến ngày 10/3/2013, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh được gửi đến BCĐ tỉnh để tổng hợp. Chậm nhất đến ngày 25/3/2013, BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo TT HĐND để hoàn thiện gửi ý kiến đóng góp của nhân dân đến Chính phủ, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Bám sát vào nội dung trên, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những ý kiến xác đáng để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt được kết quả cao nhất.

 

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: để lãnh đạo quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thành công, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, công tác tổ chức triển khai và thực hiện có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ của tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể: công tác tư tưởng, tuyên truyền, cần làm rõ nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Cần tổ chức quán triệt đến mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo. Tạo mọi điều kiện cần thiết để các cơ quan, đơn vị tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Xử lý kịp thời những hành động phát tán tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy ưu thế của lực lượng làm công tác tư tưởng như (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử), để tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo TT HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến của đại biểu HĐND, các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân về Dự thảo. Chỉ đạo việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong phạm vi địa phương gửi Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo nội dung Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 của TT HĐND tỉnh. Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng của đất nước, vì vậy, cần phát huy tinh thần yêu nước, quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để Hiến pháp sửa đổi lần này thực sự là một bước tiến mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới.

 

 

                                                                   Thuý Hằng

 

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin chí báo chí, ngày 12/4, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi các cơ quan thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 9/4, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh thông tin của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy như sau:

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.