Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

(HBĐT) - Ngày 18/1, TT HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 11 huyện, thành phố trong tỉnh để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Nghị quyết của QH; Chỉ thị của Tỉnh ủy; Kế hoạch của TT HĐND tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Duy Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh điều hành hội nghị. Tham dự tại Phòng họp trực tuyến (Văn phòng UBND tỉnh) có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, MTTQ tỉnh, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn.

 

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 15- CT/TU ngày 9/1/2013 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Báo cáo thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định số 01/QĐ-TT HĐND ngày 10/1/2013 về việc thành lập BCĐ lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Tại Kế hoạch số 02/KHHĐND của HĐND tỉnh được thông qua trong hội nghị đã nêu rõ: thời gian tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bắt đầu từ ngày 2/1 đến hết ngày 31/3/2013. Từ ngày 2/1, công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, lấy ý kiến nhân dân trên Báo Nhân dân và trang thông tin điện tử http://duthaoonline.quochoi.vn. Ngày 18/1 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai Nghị quyết của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Từ 20/1 - 30/1/2013, tổ chức một số hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chậm nhất đến ngày 10/3/2013, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh được gửi đến BCĐ tỉnh để tổng hợp. Chậm nhất đến ngày 25/3/2013, BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 báo cáo TT HĐND để hoàn thiện gửi ý kiến đóng góp của nhân dân đến Chính phủ, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Bám sát vào nội dung trên, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những ý kiến xác đáng để triển khai việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt được kết quả cao nhất.

 

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: để lãnh đạo quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 thành công, công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, công tác tổ chức triển khai và thực hiện có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Uỷ ban MTTQ của tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể: công tác tư tưởng, tuyên truyền, cần làm rõ nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Cần tổ chức quán triệt đến mọi tổ chức, cán bộ, đảng viên về mục đích, quan điểm, định hướng trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo. Tạo mọi điều kiện cần thiết để các cơ quan, đơn vị tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến. Xử lý kịp thời những hành động phát tán tài liệu xấu, mạo danh, nặc danh lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phát huy ưu thế của lực lượng làm công tác tư tưởng như (Báo, Đài, Cổng thông tin điện tử), để tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. BCĐ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, chỉ đạo TT HĐND các huyện, thành phố tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến của đại biểu HĐND, các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân về Dự thảo. Chỉ đạo việc tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong phạm vi địa phương gửi Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo nội dung Kế hoạch số 02/KH- HĐND ngày 10/1/2013 của TT HĐND tỉnh. Sửa đổi Hiến pháp là công việc hệ trọng của đất nước, vì vậy, cần phát huy tinh thần yêu nước, quyền làm chủ của nhân dân, sự tham gia đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để Hiến pháp sửa đổi lần này thực sự là một bước tiến mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển bền vững của đất nước trong tình hình mới.

 

 

                                                                   Thuý Hằng

 

 

Các tin khác

Bà Bùi Thị Bình thường xuyên cập nhật thông tin thời sự trên báo chí.
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? Có được vận động bầu cử cho người ứng cử không?

Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với Hội LHPN và MTTQ xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri đến ngày bỏ phiếu thì ghi tên vào danh sách ở đâu để thực hiện quyền bầu cử?

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác bầu cử

(HBĐT) - Với đặc thù là một xã đông dân cư, địa bàn rộng, đa dân tộc và trình độ dân trí không đồng đều, Tú Sơn ( Kim Bôi) được xem là một trong những địa bàn tương đối nhạy cảm về các vấn đề an ninh trật tự. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành như thế nào?