Về ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hiến pháp làm rõ hơn thẩm quyền của UBTVQH với tư cách là cơ quan thường trực của QH (Điều 73); chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của QH (khoản 5, Điều 74). Bổ sung thẩm quyền của UBTVQH quyết định việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (khoản 8, Điều 74). Việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính là vấn đề quan trọng không chỉ liên quan đến vấn đề tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính, đặc biệt là phải bảo đảm thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương. Do đó, vấn đề này phải được QH - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân quyết định. Do hoạt đặc thù QH nước ta hoạt động không thường xuyên, khối lượng công việc trong các kỳ họp là khá lớn nên Hiến pháp giao thẩm quyền này cho UBTVQH - cơ quan thường trực, hoạt động thường xuyên của QH là hợp lý; bổ sung thẩm quyền đề nghị QH bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, UVUBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm UB của QH, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước (khoản 6, Điều 74); bổ sung thẩm quyền phê chuẩn để nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (khoản 12, Điều 74). Bởi vì, vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ta ở nước ngoài nên việc quy định UBTVQH phê chuẩn để Chủ tịch nước bổ nhiệm, cử, triệu hồi đại sứ là cần thiết. Quy định này cũng là sự kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 1980 và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội: xuất phát từ tính chất hoạt động của QH  và các cơ quan của QH cũng như yêu cầu của công tác cán bộ của nước ta, Hiến pháp quy định theo hướng QH bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm ủy ban; còn Phó Chủ tịch Hội đồng và ủy viên Hội đồng, Phó Chủ nhiệm UB và ủy viên UB do UBTVQH phê chuẩn (Điều 75, 76). Đồng thời, Hiến pháp quy định rõ hơn về quyền yêu cầu cung cấp thông tin và bổ sung quyền yêu cầu giải trình của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH (Điều 77).

 

Về đại biểu Quốc hội: Hiến pháp tiếp tục quy định  vai trò, vị trí của đại biểu QH là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; đồng thời, khẳng định đại biểu QH có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu và bổ sung quy định đại biểu QH có quyền tham gia làm thành viên của Hội đồng Dân tộc hoặc ủy ban của QH.

 

 

(Còn nữa)

 

 

                                                                          PBĐ-TL (TH)

 

 

 

Các tin khác


Bà Bùi Thị Bình với những chia sẻ hữu ích cho phụ nữ tham gia bầu cử

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Bình, nguyên là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nữ lãnh đạo uy tín, thành công ở nhiều cương vị công tác trong và ngoài tỉnh - nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (từ năm 2002 - 2012) - nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về vấn đề dân tộc, miền núi, đặc biệt là vấn đề về phụ nữ dân tộc... Hiện nay, bà đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội nhưng bà vẫn luôn theo dõi thông tin, thời sự của tỉnh, tham gia CLB nữ lãnh đạo tỉnh và đặc biệt từ kinh nghiệm thực tế phong phú, bà đã có những ý kiến tâm huyết giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh có kinh nghiệm, bài học quý trong bầu cử và các hoạt động công tác Hội.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Địa phương có thể thành lập thêm tổ chức trung gian ở xã, phường, thị trấn và các huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh để giúp Ban bầu cử tập hợp kết quả bầu cử được không?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phố cho người ứng cử ĐBQH được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? Có được vận động bầu cử cho người ứng cử không?

Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với Hội LHPN và MTTQ xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.