(HBĐT) - Ngày 20/7, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh.


Thực hiện Chỉ thị số 05, BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Ban hành tiêu chí chấm điểm cụ thể trong phân loại chất lượng tổ chức đảng. Cấp ủy các chi, đảng bộ trong khối đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức. Các cơ quan gắn việc học tập và làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những hạn chế, yếu kém, bức xúc, nổi cộm. Tập trung CCHC, sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ, công khai, nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, sách nhiễu nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy quan tâm gắn với tăng cường quản lý CB, ĐV. 100% cơ quan đã xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định nội bộ…


Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới với lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV nhận thức sâu sắc và xác định đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Có chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của CB, ĐV và trong thái độ ứng xử, trách nhiệm thực thi công vụ của CB, CC với nhân dân. Kịp thời giải quyết một số việc nổi cộm ở cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, có cơ quan chưa rà soát, xây dựng được chuẩn mực đạo đức để thực hiện. Việc xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu hạn chế. Một số người đứng đầu chưa thực sự gương mẫu, còn lãng phí…


Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị có 13 tham luận. Trong đó nêu những việc làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị như: phong cách nói ngắn gọn trong giảng dạy, thực hiện tiếp công dân chu đáo, tạo thuận lợi nhất trong tuyển dụng lao động, xây mộ cho gia đình chính sách, rà soát, giảm TTHC không cần thiết…

Hội nghị xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới. Đó là tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị. Gắn thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các CVĐ, phong trào thi đua khác. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Cải cách TTHC, nâng cao chất lượng công vụ. Bổ sung tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm dựa trên kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bệnh hình thức. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động phát hiện,x ây dựng, lựa chọn những điển hình tiêu biểu…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2017 và những năm tiếp theo việc thực hiện Chỉ thị phải thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, của tỉnh. Trong quán triệt phải nghiêm túc; trong làm theo phải rõ ràng, cụ thể, thường xuyên; trong khen thưởng phải có sự chuyển biến rõ nét. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CB, ĐV, CC, VC bằng nhiều hình thức, tập trung vào nhiệm vụ của từng ngành. Mỗi ngành ít nhất phải xây dựng và nêu gương được 1 điển hình. Sáng tạo, chủ động, tránh hình thức trong thực hiện. Coi trọng việc làm theo, nói đi đôi với làm. Kiểm tra, đánh giá, nhìn nhận lại chi, đảng bộ mình, bản thân mình còn những "bệnh” gì để khắc phục, sửa chữa. Mỗi cán bộ phải "tự soi, tự sửa” như việc rửa mặt hàng ngày. Đề cao vai trò của người đứng đầu, nói ít, làm nhiều, nói đi đôi với làm. Chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Giao Ban Tuyên giáo tham mưu về vấn đề sử dụng mạng xã hội trong CB, ĐV, CC, VC; việc tiếp tục giúp đỡ các xã ĐBKK của các sở, ban, ngành thiết thực, hiệu quả và chủ trương mỗi xã 1 sản phẩm…


                                                                                                       Cẩm Lệ

Các tin khác

Không có hình ảnh

“Điểm nhấn” bước đầu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy đã xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020, xác định có 11 chương trình ưu tiên gồm chương trình lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Phó Phòng NN &PTNT huyện Lạc Thủy Hoàng Đình Chính cho biết: Đánh giá 1 năm thực hiện tái cơ cấu ngành, huyện Lạc Thủy đã tạo điểm nhấn trong các chương trình phát triển cây ăn quả có giá trị cao,tập trung cây ăn quả có múi, nhãn chín muộn và cây na; phát triển vùng sản xuất rau an toàn tập trung…

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng và cải cách tư pháp

(HBĐT) - Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đất nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (NC& PCTN), ngày 8/4/2013, Ban Bí thư T.ư Đảng ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc T.ư. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của T.ư, ngày 11/7/2013, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 867 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tập trung giải pháp nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh


(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (PARINDEX) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đánh giá, trong năm 2016, tỉnh ta có nhiều cải thiện đáng kể từ các nội dung thành phần đến thứ hạng. Nếu năm 2015, tỉnh ta có điểm số 84,03, xếp thứ hạng 44/63 tỉnh, thành phố thì năm 2016 có điểm số 72,88, xếp thứ hạng 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh do địa hình chia cắt, độ dốc lớn, giao thông khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu. Việc người dân tiếp cận với sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Đà Bắc thuộc diện huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Chính phủ. Huyện có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó 14 xã thuộc khu vực III, 5 xã khu vực II, 15 xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn.

Nỗ lực xóa đói, giảm nghèo ở xã vùng cao Yên Lập

(HBĐT) - Là xã vùng cao, thuộc khu vực 135, đời sống kinh tế của bà con ở xã Yên Lập (Cao Phong) vẫn còn không ít khó khăn. Những năm qua, chính quyền và người dân không ngừng nỗ lực, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để từng bước xóa đói, giảm nghèo.