HĐND TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Điều 2. HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:
 
1. Phạm vi ủy quyền
 
a) Xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công.
 
b) Cho ý kiến về phân bổ ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.
 
c) Cho ý kiến vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
 
d) Cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư các dự án có nguồn vốn không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.
 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
 
1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. 

 

                                                                            CHỦ TỊCH 
                                                                   TRẦN ĐĂNG NINH

 


Các tin khác


Tân Mỹ, xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong năm xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích trong chương trình xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quá công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây

Giảm nghèo bền vững trên vùng đất khó Yên Thủy

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Tiệp, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Những năm qua, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(HBĐT) - Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Trại Sáu.

Đảng bộ xã Tòng Đậu (Mai Châu): Nghị quyết chuyên đề gắn chặt với thực tiễn cơ sở

(HBĐT) - Xóm Rút, xã Tòng Đậu (Mai Châu) có 98 hộ dân với 326 nhân khẩu, hầu hết là các hộ di dân vùng lòng hồ sông Đà. Năm 2005, trong xóm nổi lên hiện tượng nhiều thanh niên ngại lao động, bị lôi kéo sử dụng, buôn bán chất ma túy. Có thời điểm, người nghiện ở địa bàn lên tới con số 15 (chiếm trên 7% dân số của xóm lúc bấy giờ). Đồng chí Đinh Văn Long, Bí thư Đảng bộ xã Tòng Đậu cho biết: Khi đó, Đảng bộ, chính quyền xã nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, đây sẽ trở thành "điểm nóng”.

Khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại", nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 11-10, sau bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc. Nhân Dân điện tử trân trọng đưa toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.