HĐND TỈNH HÒA BÌNH KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Điều 2. HĐND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:
 
1. Phạm vi ủy quyền
 
a) Xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư công.
 
b) Cho ý kiến về phân bổ ngân sách Nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.
 
c) Cho ý kiến vào danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
 
d) Cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư các dự án có nguồn vốn không thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
2. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.
 
Điều 3. Tổ chức thực hiện
 
1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. 

 

                                                                            CHỦ TỊCH 
                                                                   TRẦN ĐĂNG NINH

 


Các tin khác


Góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng

(HBĐT) - Về Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) - xã vùng hạ lưu sông Đà sau gần 2 năm được công nhận xã nông thôn mới, được gặp gỡ, trò chuyện với những người dân nơi đây, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, phấn khởi trong từng ánh mắt, nụ cười của mỗi người trước sự đổi thay, phát triển của quê hương.

Những chuyển biến trong công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Năm 2016, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 1 HS-SV vào Đảng. Trước thực tế đó, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp và trong 8 tháng năm 2017 đã kết nạp được 8 HS-SV vào Đảng (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: 5, PT DTNT THPT tỉnh: 2, trường CĐ Sư phạm: 2). Ngoài ra hiện đang có 7 hồ sơ quần chúng ưu tú của trường CĐ Sư phạm đang chờ BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét, ra quyết định kết nạp Đảng. Như vậy, công tác phát triển Đảng trong HS-SV bắt đầu có những chuyển biến.

Nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính

(HBĐT) - Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có trên 83 vạn dân, trong đó, hơn 51% là nữ. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỷ lệ CB,CC,VC nữ tại các cơ quan Nhà nước ở cấp tỉnh và cấp huyện chiếm 68,76%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh chỉ chiếm trên 9%; tỷ lệ nữ giữ chức vụ cấp trưởng, phó các sở, ngành, đoàn thể, MTTQ chiếm lần lượt là 6% và 19,4%. ở cấp huyện, tỷ lệ nữ là UV BTV Huyện ủy chiếm 9,72%; tỷ lệ Đảng bộ có cán bộ nữ giữ chức vụ Phó Bí thư cũng chỉ là 7,4%...

Huyện Mai Châu nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ở các xóm đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy về xóa xóm "trắng” đảng viên, "trắng” chi bộ, năm 2013, Đảng bộ xã Thung Khe (Mai Châu) chính thức không còn chi bộ sinh hoạt ghép khi tách 2 chi bộ xóm Thung ẳng và Hoàng Tiến để thành lập chi bộ riêng. Xóm Hoàng Tiến chỉ có 2 đảng viên nên xã đưa 3 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan về sinh hoạt, nâng tổng số đảng viên lên 5 đồng chí và đủ điều kiện thành lập chi bộ.

Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về việc thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016- 2020.

Mai Châu 4.513 hộ thoát nghèo từ vốn chính sách

(HBĐT) - Sáng 8/9, UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.