(HBĐT) - Nhiều năm nay, tỉnh ta đạt được kết quả đáng ghi nhận từ việc thực hiện chính sách dân tộc. Thông qua đó, kết cấu hạ tầng KT-XH vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện, năng lực của cán bộ dân tộc, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng 135 giảm từ 4-5%. Tỉnh ta được đánh giá là địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách di dân tái định cư.


Hệ thống đường giao thông xã Mường Chiềng (Đà Bắc) được đầu tư nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. ảnh: H.T

6 tháng năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc. Năm 2017, tổng nguồn vốn thực thiện Chương trình 135 là 153 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 114 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 38,4 tỷ đồng. Ban Dân tộc đang phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện nguồn vốn bảo đảm 100% kế hoạch. Đồng thời tổng hợp báo cáo thực hiện dự án định canh, định cư tập trung, xen ghép, xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn...

Theo đánh giá của Ban Dân tộc, quá trình triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, nhất là 6 tháng năm nay đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 của tỉnh phần lớn dựa vào phân bổ của T.Ư, vốn lại chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc triển khai chương trình theo luật mới như Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ. Đến tháng 5/2017, ủy ban Dân tộc mới thông báo vốn cho từng dự án và đến ngày 20/6, Chính phủ mới phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của chương trình nên đã ảnh hướng đến tiến độ. Sau rà soát vùng đặc biệt khó khăn, công tác lập kế hoạch phải làm đi làm lại nhiều lần, dẫn chậm tiến độ giao. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong triển khai đến các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi đôi lúc chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thực tế triển khai chương trình, dự án chính sách cho vùng dân tộc khó khăn còn nhiều bất cập. Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình 135 bình quân đạt 700-800 triệu đồng/xã. Theo định hướng là đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm đặt trên yêu cầu bức thiết cần đầu tư. Song việc phân bổ nguồn vốn Chương trình 135 thường dàn trải, không tập trung, chủ yếu được chia bình quân kể cả đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả nhiều. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất vùng khó khăn còn rất hạn chế cũng ảnh hướng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống đồng bào vùng dân tộc.

Từ thực tế đó, Ban Dân tộc đang phối hợp với các ngành chức năng kiến nghị với ủy Ban Dân tộc, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: kiến nghị bố trí đủ định mức kinh phí, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện các chương trình, chính sách đã phê duyệt; bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện Dự án hỗ trợ, đầu tư 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh. Huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào dân tộc, chú trọng phát triển sản xuất, khơi dậy ý thức vươn lên phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, từng bước cải thiện chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                                                  Lê Chung

Các tin khác


Góp phần củng cố lòng tin của dân với Đảng

(HBĐT) - Về Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) - xã vùng hạ lưu sông Đà sau gần 2 năm được công nhận xã nông thôn mới, được gặp gỡ, trò chuyện với những người dân nơi đây, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui, phấn khởi trong từng ánh mắt, nụ cười của mỗi người trước sự đổi thay, phát triển của quê hương.

Những chuyển biến trong công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

(HBĐT) - Năm 2016, toàn tỉnh chỉ kết nạp được 1 HS-SV vào Đảng. Trước thực tế đó, ngành giáo dục đã triển khai nhiều giải pháp và trong 8 tháng năm 2017 đã kết nạp được 8 HS-SV vào Đảng (trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ: 5, PT DTNT THPT tỉnh: 2, trường CĐ Sư phạm: 2). Ngoài ra hiện đang có 7 hồ sơ quần chúng ưu tú của trường CĐ Sư phạm đang chờ BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét, ra quyết định kết nạp Đảng. Như vậy, công tác phát triển Đảng trong HS-SV bắt đầu có những chuyển biến.

Nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính

(HBĐT) - Toàn tỉnh Hòa Bình hiện có trên 83 vạn dân, trong đó, hơn 51% là nữ. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỷ lệ CB,CC,VC nữ tại các cơ quan Nhà nước ở cấp tỉnh và cấp huyện chiếm 68,76%. Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh chỉ chiếm trên 9%; tỷ lệ nữ giữ chức vụ cấp trưởng, phó các sở, ngành, đoàn thể, MTTQ chiếm lần lượt là 6% và 19,4%. ở cấp huyện, tỷ lệ nữ là UV BTV Huyện ủy chiếm 9,72%; tỷ lệ Đảng bộ có cán bộ nữ giữ chức vụ Phó Bí thư cũng chỉ là 7,4%...

Huyện Mai Châu nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ ở các xóm đặc biệt khó khăn

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Huyện ủy về xóa xóm "trắng” đảng viên, "trắng” chi bộ, năm 2013, Đảng bộ xã Thung Khe (Mai Châu) chính thức không còn chi bộ sinh hoạt ghép khi tách 2 chi bộ xóm Thung ẳng và Hoàng Tiến để thành lập chi bộ riêng. Xóm Hoàng Tiến chỉ có 2 đảng viên nên xã đưa 3 đảng viên thuộc chi bộ cơ quan về sinh hoạt, nâng tổng số đảng viên lên 5 đồng chí và đủ điều kiện thành lập chi bộ.

Thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về việc thành lập Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016- 2020.

Mai Châu 4.513 hộ thoát nghèo từ vốn chính sách

(HBĐT) - Sáng 8/9, UBND huyện Mai Châu tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm (2002-2017) thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn.