(HBĐT) - Nhiều năm nay, tỉnh ta đạt được kết quả đáng ghi nhận từ việc thực hiện chính sách dân tộc. Thông qua đó, kết cấu hạ tầng KT-XH vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện, năng lực của cán bộ dân tộc, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng 135 giảm từ 4-5%. Tỉnh ta được đánh giá là địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách di dân tái định cư.


Hệ thống đường giao thông xã Mường Chiềng (Đà Bắc) được đầu tư nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. ảnh: H.T

6 tháng năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc. Năm 2017, tổng nguồn vốn thực thiện Chương trình 135 là 153 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 114 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 38,4 tỷ đồng. Ban Dân tộc đang phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện nguồn vốn bảo đảm 100% kế hoạch. Đồng thời tổng hợp báo cáo thực hiện dự án định canh, định cư tập trung, xen ghép, xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn...

Theo đánh giá của Ban Dân tộc, quá trình triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, nhất là 6 tháng năm nay đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 của tỉnh phần lớn dựa vào phân bổ của T.Ư, vốn lại chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc triển khai chương trình theo luật mới như Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ. Đến tháng 5/2017, ủy ban Dân tộc mới thông báo vốn cho từng dự án và đến ngày 20/6, Chính phủ mới phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của chương trình nên đã ảnh hướng đến tiến độ. Sau rà soát vùng đặc biệt khó khăn, công tác lập kế hoạch phải làm đi làm lại nhiều lần, dẫn chậm tiến độ giao. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong triển khai đến các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi đôi lúc chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thực tế triển khai chương trình, dự án chính sách cho vùng dân tộc khó khăn còn nhiều bất cập. Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình 135 bình quân đạt 700-800 triệu đồng/xã. Theo định hướng là đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm đặt trên yêu cầu bức thiết cần đầu tư. Song việc phân bổ nguồn vốn Chương trình 135 thường dàn trải, không tập trung, chủ yếu được chia bình quân kể cả đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả nhiều. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất vùng khó khăn còn rất hạn chế cũng ảnh hướng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống đồng bào vùng dân tộc.

Từ thực tế đó, Ban Dân tộc đang phối hợp với các ngành chức năng kiến nghị với ủy Ban Dân tộc, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: kiến nghị bố trí đủ định mức kinh phí, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện các chương trình, chính sách đã phê duyệt; bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện Dự án hỗ trợ, đầu tư 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh. Huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào dân tộc, chú trọng phát triển sản xuất, khơi dậy ý thức vươn lên phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, từng bước cải thiện chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                                                  Lê Chung

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Ngày 20/7, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2 thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh.

“Điểm nhấn” bước đầu thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy đã xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020, xác định có 11 chương trình ưu tiên gồm chương trình lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Phó Phòng NN &PTNT huyện Lạc Thủy Hoàng Đình Chính cho biết: Đánh giá 1 năm thực hiện tái cơ cấu ngành, huyện Lạc Thủy đã tạo điểm nhấn trong các chương trình phát triển cây ăn quả có giá trị cao,tập trung cây ăn quả có múi, nhãn chín muộn và cây na; phát triển vùng sản xuất rau an toàn tập trung…

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng và cải cách tư pháp

(HBĐT) - Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đất nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (NC& PCTN), ngày 8/4/2013, Ban Bí thư T.ư Đảng ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc T.ư. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của T.ư, ngày 11/7/2013, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 867 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình.

Tập trung giải pháp nâng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh


(HBĐT) - Vừa qua, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) (PARINDEX) năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đánh giá, trong năm 2016, tỉnh ta có nhiều cải thiện đáng kể từ các nội dung thành phần đến thứ hạng. Nếu năm 2015, tỉnh ta có điểm số 84,03, xếp thứ hạng 44/63 tỉnh, thành phố thì năm 2016 có điểm số 72,88, xếp thứ hạng 37/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiệu quả dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh do địa hình chia cắt, độ dốc lớn, giao thông khó khăn, cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thiếu. Việc người dân tiếp cận với sản xuất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Đà Bắc thuộc diện huyện nghèo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg của Chính phủ. Huyện có 19 xã và 1 thị trấn, trong đó 14 xã thuộc khu vực III, 5 xã khu vực II, 15 xã vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách giảm nghèo đã được triển khai trên địa bàn.

Nỗ lực xóa đói, giảm nghèo ở xã vùng cao Yên Lập

(HBĐT) - Là xã vùng cao, thuộc khu vực 135, đời sống kinh tế của bà con ở xã Yên Lập (Cao Phong) vẫn còn không ít khó khăn. Những năm qua, chính quyền và người dân không ngừng nỗ lực, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế để từng bước xóa đói, giảm nghèo.