(HBĐT) - Nhiều năm nay, tỉnh ta đạt được kết quả đáng ghi nhận từ việc thực hiện chính sách dân tộc. Thông qua đó, kết cấu hạ tầng KT-XH vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện, năng lực của cán bộ dân tộc, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Trên địa bàn tỉnh không còn hộ đói. Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng 135 giảm từ 4-5%. Tỉnh ta được đánh giá là địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách di dân tái định cư.


Hệ thống đường giao thông xã Mường Chiềng (Đà Bắc) được đầu tư nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. ảnh: H.T

6 tháng năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc. Năm 2017, tổng nguồn vốn thực thiện Chương trình 135 là 153 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 114 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 38,4 tỷ đồng. Ban Dân tộc đang phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thực hiện nguồn vốn bảo đảm 100% kế hoạch. Đồng thời tổng hợp báo cáo thực hiện dự án định canh, định cư tập trung, xen ghép, xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tích cực thực hiện các chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn...

Theo đánh giá của Ban Dân tộc, quá trình triển khai các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, nhất là 6 tháng năm nay đang gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguồn lực đầu tư từ Chương trình 135 của tỉnh phần lớn dựa vào phân bổ của T.Ư, vốn lại chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc triển khai chương trình theo luật mới như Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ. Đến tháng 5/2017, ủy ban Dân tộc mới thông báo vốn cho từng dự án và đến ngày 20/6, Chính phủ mới phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của chương trình nên đã ảnh hướng đến tiến độ. Sau rà soát vùng đặc biệt khó khăn, công tác lập kế hoạch phải làm đi làm lại nhiều lần, dẫn chậm tiến độ giao. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong triển khai đến các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi đôi lúc chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Thực tế triển khai chương trình, dự án chính sách cho vùng dân tộc khó khăn còn nhiều bất cập. Nguồn vốn đầu tư cho Chương trình 135 bình quân đạt 700-800 triệu đồng/xã. Theo định hướng là đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm đặt trên yêu cầu bức thiết cần đầu tư. Song việc phân bổ nguồn vốn Chương trình 135 thường dàn trải, không tập trung, chủ yếu được chia bình quân kể cả đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả nhiều. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất vùng khó khăn còn rất hạn chế cũng ảnh hướng phát triển sản xuất, cải thiện đời sống đồng bào vùng dân tộc.

Từ thực tế đó, Ban Dân tộc đang phối hợp với các ngành chức năng kiến nghị với ủy Ban Dân tộc, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như: kiến nghị bố trí đủ định mức kinh phí, sớm ban hành hướng dẫn cụ thể thực hiện các chương trình, chính sách đã phê duyệt; bố trí nguồn vốn để tiếp tục thực hiện Dự án hỗ trợ, đầu tư 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh. Huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào dân tộc, chú trọng phát triển sản xuất, khơi dậy ý thức vươn lên phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc, chú trọng đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, từng bước cải thiện chất lượng đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                                                                  Lê Chung

Các tin khác


Tân Mỹ, xây dựng nhà sàn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng

(HBĐT) - Năm 2016, xã Tân Mỹ là một trong năm xã của huyện Lạc Sơn đã cán đích trong chương trình xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng là cấp ủy, chính quyền cùng người dân trong xã đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, xây dựng nhà sàn bê tông là việc là có ý nghĩa thiết thực trong giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao hiệu quá công tác quán lý, bảo vệ rừng của người dân nơi đây

Giảm nghèo bền vững trên vùng đất khó Yên Thủy

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Tiệp, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Yên Thuỷ cho biết: Những năm qua, huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 

Lãnh đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

(HBĐT) - Cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã Nhuận Trạch (Lương Sơn), chúng tôi đến thăm mô hình nuôi bò sữa của gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, thôn Trại Sáu.

Đảng bộ xã Tòng Đậu (Mai Châu): Nghị quyết chuyên đề gắn chặt với thực tiễn cơ sở

(HBĐT) - Xóm Rút, xã Tòng Đậu (Mai Châu) có 98 hộ dân với 326 nhân khẩu, hầu hết là các hộ di dân vùng lòng hồ sông Đà. Năm 2005, trong xóm nổi lên hiện tượng nhiều thanh niên ngại lao động, bị lôi kéo sử dụng, buôn bán chất ma túy. Có thời điểm, người nghiện ở địa bàn lên tới con số 15 (chiếm trên 7% dân số của xóm lúc bấy giờ). Đồng chí Đinh Văn Long, Bí thư Đảng bộ xã Tòng Đậu cho biết: Khi đó, Đảng bộ, chính quyền xã nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, đây sẽ trở thành "điểm nóng”.

Khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Hội đồng Lý luận T.Ư và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại", nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 11-10, sau bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc. Nhân Dân điện tử trân trọng đưa toàn văn bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.