(HBĐT) - Những tháng đầu năm, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, cơ bản đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền thực hiện công bố, công khai TTHC theo quy định. Tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết TTHC được nâng cao. Qua hoạt động kiểm soát chất lượng TTHC góp phần sửa đổi, bổ sung văn bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.


Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC;kế hoạch truyền thông, kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC. Trên cơ sở đó, căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các sở, ban, ngành, UBND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC của ngành, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Quý I năm2019, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 22 Quyết định công bố danh mục 349 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định mới 121 TTHC, sửa đổi, bổ sung 78 TTHC, hủy bỏ, bãi bỏ 150 TTHC.

Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục TTHC, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đăng tải đầy đủ nội dung của từng TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật dữ liệu và công khai TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Trong đó,tích hợp và bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan theo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.


Người dân giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc công bố 1.980 TTHC thực hiện tiếp nhận, không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1.426 TTHC,tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 246 TTHC, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 105 TTHC; không thực hiện tại Bộ phận một cửa các cấp 203 TTHC.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết hồ sơ TTHC. Trong quý I, toàn tỉnhtiếp nhận 108.120 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. Kết quả, đã giải quyết 105.163 hồ sơ, có 105.121 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 2.957 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Số hồ sơ TTHC được giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích có 928 hồ sơ, chủ yếu ở các lĩnh vực như: Giao thông Vận tải 626 hồ sơ, Tư pháp 235 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 30 hồ sơ, Công Thương 11 hồ sơ, Công an 6 hồ sơ…

Cùng với đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC được chú trọng nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Từ đótích cựctham gia vào quy trình kiểm soát, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tácgiải quyết TTHC;tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC,tạo niềm tin đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

 

Hà Thu


Các tin khác


Huyện Đà Bắc chuyển biến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

(HBĐT) - Hiện nay, Đảng bộ huyện Đà Bắc có 47 tổ chức cơ sở Đảng, 246 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.477 đảng viên. Bí thư Huyện ủy Đà Bắc Đinh Công Báo cho biết: Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Đà Bắc đã đạt được một số kết quả tích cực. Đã có 18/21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, năng lực hoạt động của hệ thống chính trị được cải thiện. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong phát triển KT-XH, QP-AN được khẳng định.

Lan tỏa các mô hình điển hình về học tập và làm theo Bác ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong 2 năm qua ở Đảng bộ huyện Lạc Sơn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực triển khai. Trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đổi mới hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(HBĐT) - Những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bôi đã nỗ lực phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Nội dung giám sát và phản biện đa dạng, cách tiếp cận phù hợp trên nhiều lĩnh vực, sát với điều kiện thực tế, có tính khả thi, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ xã Hòa Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Công Mân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (Lương Sơn) cho biết: "Đảng bộ xã hiện có 284 đảng viên, sinh hoạt tại 13 chi bộ, gồm 2 chi bộ trường học và 11 chi bộ khu dân cư. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung xây dựng các kế hoạch, nội dung, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng sát với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, các đảng viên phát huy tinh thần trung thực, thẳng thắn phê bình, tự phê bình, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các cơ sở ngày càng được nâng lên".

Huyện Lạc Thủy hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Thủy  cho biết: Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của các cấp Hội Phụ nữ. Từ chương trình hỗ trợ của Hội và sự nỗ lực vươn lên của hội viên, phụ nữ, đến nay, nhiều hộ do phụ nữ làm chủ trên địa bàn đã thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Cục Thuế tỉnh nâng cao hiệu hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) -Nhiều năm nay, Cục Thuế tỉnh nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) và các văn bản hướng dẫn thi hành, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục