(HBĐT) - Những tháng đầu năm, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, cơ bản đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền thực hiện công bố, công khai TTHC theo quy định. Tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết TTHC được nâng cao. Qua hoạt động kiểm soát chất lượng TTHC góp phần sửa đổi, bổ sung văn bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.


Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh như: Kế hoạch kiểm soát, rà soát, đánh giá TTHC;kế hoạch truyền thông, kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC. Trên cơ sở đó, căn cứ nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các sở, ban, ngành, UBND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC của ngành, đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Quý I năm2019, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 22 Quyết định công bố danh mục 349 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, quy định mới 121 TTHC, sửa đổi, bổ sung 78 TTHC, hủy bỏ, bãi bỏ 150 TTHC.

Trên cơ sở Quyết định công bố danh mục TTHC, các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện đăng tải đầy đủ nội dung của từng TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật dữ liệu và công khai TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC. Trong đó,tích hợp và bổ sung, sửa đổi các thông tin liên quan theo Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.


Người dân giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3010/QĐ-UBND về việc công bố 1.980 TTHC thực hiện tiếp nhận, không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1.426 TTHC,tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 246 TTHC, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã 105 TTHC; không thực hiện tại Bộ phận một cửa các cấp 203 TTHC.

Các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác giải quyết hồ sơ TTHC. Trong quý I, toàn tỉnhtiếp nhận 108.120 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC. Kết quả, đã giải quyết 105.163 hồ sơ, có 105.121 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 2.957 hồ sơ đang giải quyết trong hạn. Số hồ sơ TTHC được giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích có 928 hồ sơ, chủ yếu ở các lĩnh vực như: Giao thông Vận tải 626 hồ sơ, Tư pháp 235 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 30 hồ sơ, Công Thương 11 hồ sơ, Công an 6 hồ sơ…

Cùng với đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC được chú trọng nhằm tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Từ đótích cựctham gia vào quy trình kiểm soát, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tácgiải quyết TTHC;tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận và giải quyết TTHC,tạo niềm tin đối với công dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

 

Hà Thu


Các tin khác


Đảng bộ xã Sơn Thủy gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

(HBĐT) - Với tổng số 203 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, qua bình, xét phân loại năm 2018, 32 đảng viên trong Đảng bộ xã Sơn Thủy (Kim Bôi) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,7%; 128 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 67,5%; 30 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 15,8%. Có 2/9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 22%, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78%. 2 năm liên tục (2017 - 2018), Đảng bộ xã Sơn Thủy được Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xã Địch Giáo: Phát huy vai trò tổ chức Đảng để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM), phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Đảng lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển KT - XH.

Giải thể chi bộ cơ quan xã ở Xuân Phong – cán bộ gần dân, sát thực tiễn

(HBĐT) - Tháng 9/2018, xã Xuân Phong (Cao Phong) tiến hành các bước giải thể chi bộ cơ quan xã, đảng viên là cán bộ, công chức, lãnh đạo xã về chi bộ xóm sinh hoạt. Sau hơn nửa năm triển khai thực hiện đã cho thấy những tín hiệu tích cực.

Huyện Lạc Thuỷ tạo đột phá trong cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về thu hút đầu tư, đến hết năm 2018, huyện Lạc Thuỷ đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH cũng như tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực.

Đảng viên xã Hạ Bì thực hiện nêu gương theo lời Bác

(HBĐT) - Năm 2018, xã Hạ Bì (Kim Bôi) về đích nông thôn mới (NTM), sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Đình Chí, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp; sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã…Đặc biệt, là việc đảng viên tiên phong thực hiện nêu gương theo lời Bác trong thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân.

Đảng bộ xã Vũ Lâm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2011, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đến năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và đang thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.