(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết về thu hút đầu tư, đến hết năm 2018, huyện Lạc Thuỷ đã thu hút được 45 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 14 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang được triển khai. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH cũng như tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tích cực.


Đánh giá về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ nhấn mạnh:Lạc Thuỷ là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh về thu hút đầu tư phát triển KTXH. Thời gian qua, huyện chú trọngđột phá về cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong điều hành công việc của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC)như thủ tục nộp thuế, khai thuế,tiếp cận điện năng,cấp phép xây dựng... Qua đó, góp phần cải thiện,nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các các dự án đầu tư vào huyện.


Người dân xã Phú Lão (Lạc Thủy) tra cứu thông tin TTHC niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã.

Mặc dù đạt được được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo đồng chí Nguyễn Văn Hải,môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của huyện vẫn còn hạn chế bởi các cơ chế, chính sách trong các vấn đề về vốn, đất đai và các chế độ chính sách khác có liên quan. Mặt khác, một số cơ quan, đơn vị của huyện chưa quan tâm chỉ đạo quyết liệt về công tác CCHC nên việc giải quyết các TTHCchưa đồng bộ, đã tác động vào việc thực thi Nghị quyết về thu hút đầu tư của huyện, việc thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 2/1/2019 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Để giải quyết những tồn tại, vướng mắc, vừa qua, UBND huyện Lạc Thuỷ đã xây dựng kế hoạch "Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019 và định hướng đến năm 2021". Theo đó,huyện xác định và tập trung xây dựng môi trường đầu tư,kinh doanh thân thiện, an toàn,minh bạch, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần phát triển KT-XH và thu hút đầu tư vào địa bàn. Với mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh CCHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện TTHC, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực,tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp,phấn đấu rút ngắn thời gian xử lý TTHC giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ 25 - 30% so với quy định.

 

Để thực hiện mục tiêu này, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng,tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát các TTHC trên các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, kế hoạch - đầu tư, tư pháp... nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. UBND huyện công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử,niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện 14 lĩnh vực, 246 thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Lê Thanh Thỏa, Trưởng phòng Nội Vụ huyện Lạc Thuỷ,việc công khai, niêm yết TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, dễ dàng thực hiện. Trong 3 tháng đầu năm nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 221 hồ sơ,đã giải quyết xong trên 200 hồ sơ.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tiếp nhận 189 hồ sơ, đến nay, cơ bản giải quyết xong các hồ sơ đã tiếp nhận, không để tồn đọng, quá thời gian giải quyết theo hạn định. Việc giải quyết các hồ sơ TTHC được thực hiện nhanh gọn, tạo sự hài lòng đối với người dân và các cơ quan, doanh nghiệp.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Đảng bộ xã Sơn Thủy gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế

(HBĐT) - Với tổng số 203 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, qua bình, xét phân loại năm 2018, 32 đảng viên trong Đảng bộ xã Sơn Thủy (Kim Bôi) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,7%; 128 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 67,5%; 30 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 15,8%. Có 2/9 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 22%, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78%. 2 năm liên tục (2017 - 2018), Đảng bộ xã Sơn Thủy được Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xã Địch Giáo: Phát huy vai trò tổ chức Đảng để lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM), phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Đảng lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển KT - XH.

Tăng chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(HBĐT) - Những tháng đầu năm, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, thống nhất, cơ bản đi vào nề nếp. Các cấp chính quyền thực hiện công bố, công khai TTHC theo quy định. Tính minh bạch và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết TTHC được nâng cao. Qua hoạt động kiểm soát chất lượng TTHC góp phần sửa đổi, bổ sung văn bản phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Giải thể chi bộ cơ quan xã ở Xuân Phong – cán bộ gần dân, sát thực tiễn

(HBĐT) - Tháng 9/2018, xã Xuân Phong (Cao Phong) tiến hành các bước giải thể chi bộ cơ quan xã, đảng viên là cán bộ, công chức, lãnh đạo xã về chi bộ xóm sinh hoạt. Sau hơn nửa năm triển khai thực hiện đã cho thấy những tín hiệu tích cực.

Đảng viên xã Hạ Bì thực hiện nêu gương theo lời Bác

(HBĐT) - Năm 2018, xã Hạ Bì (Kim Bôi) về đích nông thôn mới (NTM), sớm hơn so với mục tiêu đề ra 2 năm. Đồng chí Quách Đình Chí, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã khẳng định: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp; sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã…Đặc biệt, là việc đảng viên tiên phong thực hiện nêu gương theo lời Bác trong thực hiện các tiêu chí cần huy động sức dân.

Đảng bộ xã Vũ Lâm lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2011, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đến năm 2015, xã đạt 19 tiêu chí. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Vũ Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Xã đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM và đang thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu.