(HBĐT) - Ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy Yên Thủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2019. Với nội dung "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 05 tiếp tục trở thành "kim chỉ nam” trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị, đồng thời, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện theo hướng phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.


Học tập và làm theo Bác thông qua những việc làm thiết thực, đồng chí Bùi Phi Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trị (đứng) xây dựng mô hình quán cafe sách để phục vụ nhu cầu về văn hóa đọc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thủy Quách Hương Lam cho biết: Đến nay, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2019 đã được triển khai đến các chi, Đảng bộ trực thuộc cũng như các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện với quyết tâm tiếp tục đưa Chỉ thị số 05 đi sâu vào cuộc sống. Năm nay, Chỉ thị được triển khai với chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện nội dung này trong năm nay càng thêm ý nghĩa đặc biệt khi là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019), 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019), 50 năm Bác viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

Đảng bộ huyện Yên Thủy có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 20 Đảng bộ cơ sở và 23 chi bộ cơ sở; tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 266 chi bộ; tổng số đảng viên là 5.170 đồng chí. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ cũng như trong hệ thống chính trị huyện Yên Thủy. Đảng bộ huyện đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, Đảng bộ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, củng cố sức mạnh của tổ chức cơ sở Đảng, các cấp chính quyền và đoàn thể địa phương. Đồng thời, Đảng bộ tích cực đôn đốc các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của đảng viên. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, tạo sự lan tỏa rộng lớn và sâu sắc, tác động tích cực đến đời sống KT-XH của địa phương. Tiêu biểu như đồng chí Vũ Mạnh Hải, Bí thư Chi bộ xóm Tân Thành, xã Yên Trị đã thể hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực. Góp phần quan trọng đưa Chỉ thị số 05 đi sâu vào cuộc sống, trong 2 năm qua, đồng chí đã tổ chức cho đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch của cấp trên. Năm nay cũng vậy, tất cả 38 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ xóm Tân Thành đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, ý nghĩa, có giá trị cộng đồng cao.

Năm 2019, triển khai Chỉ thị trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng hướng về Bác, Đảng bộ huyện Yên Thủy xác định: Việc tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề cần đảm bảo nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi, Đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị và thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Theo chỉ đạo sát sao của BTV Huyện ủy, đến giữa tháng 3/2019, các chi, Đảng bộ, cơ quan trong toàn huyện đã hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực của cơ quan, đơn vị gắn với nghề nghiệp, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Đến nay, "Chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được niêm yết công khai tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc để trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với chi, Đảng bộ, cơ quan năm 2019.

Trên cơ sở bám sát 3 nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2019, Đảng bộ huyện chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tích cực triển khai Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo đột phá mạnh mẽ hơn trong cả nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về tăng cường ý thức tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Thu Trang


Các tin khác


Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy chú trọng là tăng cường công tác KT, GS và công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ xã Bắc Phong học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào "Tuổi trẻ xã Bắc Phong chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong những năm qua, tuổi trẻ xã Bắc Phong (Cao Phong) đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển KT-XH địa phương. Đoàn xã được đánh giá là một trong những tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 của huyện Cao Phong.

Huyện Lạc Thuỷ tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Ngay sau khi được quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 08/10/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, các Chi, Đảng bộ trong huyện đã kịp thời triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch huyện đề ra.

Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã nỗ lực trong các phong trào thi đua, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực lao động sản xuất, phát triển KT-XH, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - 100% chi, Đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban: văn kiện, nhân sự, phục vụ Đại hội Đảng; tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 1; công tác nắm tình hình ANCT- TTATXH đã được triển khai… Đó là những nét chính phản ánh công tác chuẩn bị tích cực của Đảng bộ huyện Kim Bôi cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Xã Tây Phong (Cao Phong) có 13 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ thôn, xóm, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế với 250 đảng viên. Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) hàng năm để chủ động triển khai; chú trọng công tác KT, GS việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục