(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các đối tượng trên địa bàn. Đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn các xã, thị trấn; khuyến khích tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX còn gặp nhiều khó khăn.

HTX trồng rừng ươm giống cây, chế biến lâm sản Tùng Quân, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên.

Trên địa bàn huyện có 28 tổ hợp tác với 168 thành viên và người lao động. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện dịch vụ dẫn nước thuỷ lợi cho các hộ nông dân, dịch vụ phun thuốc BVTV. Ngoài ra, huyện có 8 HTX, gồm 4 HTX nông nghiệp và 4 HTX phi nông nghiệp. Các HTX căn cứ phương án SX-KD và ngành nghề đăng ký kinh doanh, chủ động tổ chức điều hành SX-KD, tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các thành viên HTX và cộng đồng dân cư tại địa phương như: dịch vụ thuỷ lợi, cung ứng giống, vật tư nông, lâm nghiệp, tiêu thụ sản phẩm... từng bước tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên trong HTX, góp phần ổn định và phát triển KT-XH địa phương. Qua đánh giá, mới có 6 xã và thị trấn có HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Còn 22 xã chưa có HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Chưa xã nào có mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong những tháng cuối năm, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập kế hoạch để xây dựng HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và phấn đấu đến hết năm thành lập mới 6 HTX hoạt động theo Luật và hỗ trợ 2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Huyện đang xây dựng 2 HTX điển hình tiên tiến gồm HTX Tùng Quân, xóm Sơ, xã Vũ Lâm và HTX chăn nuôi gà xã Hương Nhượng. Đồng thời xây dựng mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá là HTX chăn nuôi gà xã Hương Nhượng và HTX chăn nuôi gà và cung ứng gà xã Chí Thiện.

 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã thành lập mới và cấp đăng ký kinh doanh cho 4 HTX là HTX dùng nước và dịch vụ nông nghiệp xã Tân Mỹ, HTX SX-KD, vật liệu xây dựng và trồng cây dược liệu thị trấn Vụ Bản; HTX chăn nuôi gà và cung ứng gà xã Chí Thiện; HTX mây - tre đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa. Hiện nay, phòng Tài chính - Kế hoạch đang thẩm định 2 HTX đăng ký thành lập mới là HTX trồng cam xã ân Nghĩa và HTX dịch vụ nông nghiệp và thuỷ lợi xã Nhân Nghĩa.
 
Tuy nhiên, các HTX đều có quy mô nhỏ, tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả SX-KD chưa cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách huyện thấp. Đa số HTX, tổ hợp tác đều khó khăn về vốn đầu tư sản xuất. Thành viên HTX, người lao động gặp khó khăn trong việc góp vốn điều lệ, nhiều HTX chưa huy động được vốn góp của thành viên nên thiếu vốn hoạt động, hạn chế việc tổ chức các dịch vụ sản xuất cho hộ thành viên HTX. Nhiều HTX chưa có trụ sở. Các khâu dịch vụ thuỷ lợi, cung ứng vật tư phân bón, cung ứng cây, con, giống, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp không cạnh tranh được với các thành phần kinh tế khác. Đa số HTX chưa tham gia liên kết được với các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác để hỗ trợ các thành viên HTX, tiếp cận nguồn vốn vay gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức của nhân dân về HTX kiểu mới còn hạn chế. Công tác lãnh đạo chỉ đạo về HTX chưa thường xuyên, quản lý Nhà nước về HTX chưa sâu rộng...
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn Nguyễn Huy Nhuận cho biết: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, huyện tiếp tục các hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn và đầy đủ vai trò kinh tế hợp tác. Chú trọng đầu tư khoa học công nghệ và thông tin. Vận động thành lập Liên hiệp HTX để nâng cao mức vốn và vận động các HTX thu hút thêm thành viên; khuyến khích việc sáp nhập HTX cùng ngành nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động khi có đủ điều kiện. Huyện mong muốn UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX riêng theo từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định phát luật về HTX. Tiếp tục có chính sách cụ thể thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020.

 


                                                                     Đinh Thắng 

Các tin khác

Không có hình ảnh

Khuyến khích phát triển làng nghề

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 8 vừa qua, nhân dân xóm Đoàn Kết (xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn) phấn khởi nói chuyện với nhau rằng: Xóm mình đã được chính thức công nhận là "Làng nghề chế tác gỗ lũa - đá cảnh”. Hai tiếng "làng nghề” vốn đã quen thuộc với bà con từ mấy năm nay, nhưng để được cơ quan quản lý Nhà nước cấp bằng công nhận như vừa qua là cả một câu chuyện dài cho thấy bao nhọc nhằn và tâm huyết.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 2.144,5 tỷ đồng

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.144,5 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 71% so với Nghị quyết HĐND tỉnh.

Lộ trình E5 và bài toán giá

Từ ngày 1-1-2018, xăng RON 92 sẽ chính thức được thay thế bằng xăng sinh học E5 RON 92 và trên thị trường chỉ còn hai loại xăng E5 RON 92 và RON 95. Thời điểm này không còn xa và theo các chuyên gia, cần giải quyết được bất cập về giá thành thì lộ trình này mới thành công.

Huyện Cao Phong huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xác định huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh là ưu tiên hàng đầu, huyện Cao Phong đã có nhiều cách làm hay "lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho nhân dân” với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau”. Nhiều năm nay, việc xã hội hóa xây dựng NTM đã trở thành phong trào góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Xã Kim Bôi dồn sức về đích nông thôn mới

(HBĐT) - Sau gần 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhờ phát huy nội lực cũng như sự đồng lòng của nhân dân, tính đến hết tháng 6/2017, xã Kim Bôi (Kim Bôi) đã hoàn thành 13 tiêu chí NTM. Để về đích theo đúng lộ trình vào năm 2018, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã tập trung các giải pháp hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Trồng cây có múi - triển vọng phát triển kinh tế xã Thanh Nông

(HBĐT) - Những năm gần đây, diện tích trồng cây có múi ở xã Thanh Nông (Lạc Thủy) tăng trưởng mạnh, minh chứng cho quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng hướng của xã. Về thăm xã Thanh Nông thời gian này sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi đời sống bà con được cải thiện đáng kể. Từ một xã thuần nông đang dần chuyển sang vùng trồng cây có múi với nhiều loại cây: bưởi da xanh, bưởi Diễn, cam Canh, chanh…