(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các đối tượng trên địa bàn. Đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phụ trách địa bàn các xã, thị trấn; khuyến khích tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX còn gặp nhiều khó khăn.

HTX trồng rừng ươm giống cây, chế biến lâm sản Tùng Quân, xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các thành viên.

Trên địa bàn huyện có 28 tổ hợp tác với 168 thành viên và người lao động. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện dịch vụ dẫn nước thuỷ lợi cho các hộ nông dân, dịch vụ phun thuốc BVTV. Ngoài ra, huyện có 8 HTX, gồm 4 HTX nông nghiệp và 4 HTX phi nông nghiệp. Các HTX căn cứ phương án SX-KD và ngành nghề đăng ký kinh doanh, chủ động tổ chức điều hành SX-KD, tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các thành viên HTX và cộng đồng dân cư tại địa phương như: dịch vụ thuỷ lợi, cung ứng giống, vật tư nông, lâm nghiệp, tiêu thụ sản phẩm... từng bước tạo việc làm và tăng thu nhập cho các thành viên trong HTX, góp phần ổn định và phát triển KT-XH địa phương. Qua đánh giá, mới có 6 xã và thị trấn có HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Còn 22 xã chưa có HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Chưa xã nào có mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Trong những tháng cuối năm, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lập kế hoạch để xây dựng HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và phấn đấu đến hết năm thành lập mới 6 HTX hoạt động theo Luật và hỗ trợ 2 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Huyện đang xây dựng 2 HTX điển hình tiên tiến gồm HTX Tùng Quân, xóm Sơ, xã Vũ Lâm và HTX chăn nuôi gà xã Hương Nhượng. Đồng thời xây dựng mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá là HTX chăn nuôi gà xã Hương Nhượng và HTX chăn nuôi gà và cung ứng gà xã Chí Thiện.

 

Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã thành lập mới và cấp đăng ký kinh doanh cho 4 HTX là HTX dùng nước và dịch vụ nông nghiệp xã Tân Mỹ, HTX SX-KD, vật liệu xây dựng và trồng cây dược liệu thị trấn Vụ Bản; HTX chăn nuôi gà và cung ứng gà xã Chí Thiện; HTX mây - tre đan xóm Bui, xã Nhân Nghĩa. Hiện nay, phòng Tài chính - Kế hoạch đang thẩm định 2 HTX đăng ký thành lập mới là HTX trồng cam xã ân Nghĩa và HTX dịch vụ nông nghiệp và thuỷ lợi xã Nhân Nghĩa.
 
Tuy nhiên, các HTX đều có quy mô nhỏ, tăng trưởng chưa ổn định, hiệu quả SX-KD chưa cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít, đóng góp vào ngân sách huyện thấp. Đa số HTX, tổ hợp tác đều khó khăn về vốn đầu tư sản xuất. Thành viên HTX, người lao động gặp khó khăn trong việc góp vốn điều lệ, nhiều HTX chưa huy động được vốn góp của thành viên nên thiếu vốn hoạt động, hạn chế việc tổ chức các dịch vụ sản xuất cho hộ thành viên HTX. Nhiều HTX chưa có trụ sở. Các khâu dịch vụ thuỷ lợi, cung ứng vật tư phân bón, cung ứng cây, con, giống, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp không cạnh tranh được với các thành phần kinh tế khác. Đa số HTX chưa tham gia liên kết được với các doanh nghiệp và thành phần kinh tế khác để hỗ trợ các thành viên HTX, tiếp cận nguồn vốn vay gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức của nhân dân về HTX kiểu mới còn hạn chế. Công tác lãnh đạo chỉ đạo về HTX chưa thường xuyên, quản lý Nhà nước về HTX chưa sâu rộng...
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn Nguyễn Huy Nhuận cho biết: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, huyện tiếp tục các hoạt động tuyên truyền nhằm làm cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn và đầy đủ vai trò kinh tế hợp tác. Chú trọng đầu tư khoa học công nghệ và thông tin. Vận động thành lập Liên hiệp HTX để nâng cao mức vốn và vận động các HTX thu hút thêm thành viên; khuyến khích việc sáp nhập HTX cùng ngành nghề và địa bàn hoạt động để tăng tiềm lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động khi có đủ điều kiện. Huyện mong muốn UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; có cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX riêng theo từng lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định phát luật về HTX. Tiếp tục có chính sách cụ thể thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020.

 


                                                                     Đinh Thắng 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Triển khai thành công mô hình trồng dong riềng giống mới tại Cao Sơn, Đà Bắc

(HBĐT) - Năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cây có củ, Viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đà Bắc thực hiện mô hình trồng giống dong riềng kết hợp các biện pháp kỹ thuật thâm canh tổng hợp tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 tại Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 14/11, đoàn công tác của Sở GTVT đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Lạc kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Kiểm tra việc thực hiện tiêu chí giao thông tại Yên Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 15/11, đoàn công tác của Sở GTVT có buổi làm việc với UBND huyện Yên Thuỷ kiểm tra việc thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Đi đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Tư Thế, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Thuỷ (Kim Bôi) cho biết: Sơn Thuỷ là xã thuần nông. Những năm trước đây, đời sống của 700 hộ dân trong 5 xóm của xã chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa và các loại hoa màu. Do vậy, đời sống kinh tế nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước thực tế đó, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ xã đã coi trọng, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đồng thời, xác định rõ đây là đội quân vừa lao động sản xuất, vừa SSCĐ và cũng là lực lượng nòng cốt trong tham gia giữ gìn an ninh nông thôn; nòng cốt trong việc vận động nhân dân cùng thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình.

15 xã đăng ký về đích NTM năm 2017

(HBĐT) - Năm 2017, toàn tỉnh có 15 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã chuyển tiếp từ năm 2016 và 13 xã đăng ký năm 2017. Đến nay, bình quân tiêu chí NTM của 15 xã đạt 12,46 tiêu chí/xã (trong đó: 1 xã đạt 16 tiêu chí; 3 xã đạt 15 tiêu chí; 1 xã đạt 14 tiêu chí; 3 xã đạt 13 tiêu chí; 2 xã đạt 12 tiêu chí; 2 xã đạt 11 tiêu chí; 1 xã đạt 10 tiêu chí; 1 xã đạt 9 tiêu chí và 1 xã đạt 8 tiêu chí).

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.930 tỷ đồng

(HBĐT) - Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 10/2017 ước đạt 2.110 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước đạt 22.930 tỷ đồng, tăng 15,11% so với cùng kỳ, thực hiện 85,39% kế hoạch năm. Các sản phẩm chủ yếu trong 10 tháng tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ: Sản lượng điện sản xuất tăng 0,6%; sản lượng điện thương phẩm tăng 8,71%. May mặc, sản phẩm điện tử, gạch tiếp tục tăng cao (tăng từ 13,6 - 37,29%).