(HBĐT) - Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2017 với sự tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung 3 bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Cụ thể: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình dự kiến gồm 3 Chương, 11 Điều; Quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã, các cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí ở tỉnh và tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi thảo luận, đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong bản dự thảo. Trong đó, thống nhất quy định về người thực hiện phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước, phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, các hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền phát ngôn, trách nhiệm của các cơ quan báo chí...

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các nội dung chính bao gồm: Lập danh mục quy định chi tiết và xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTV Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; Lập đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định và thông qua dự thảo quyết định của UBND các cấp... Qua thảo luận, đại biểu đã thống nhất cho rằng, đây là các nội dung cần thiết ban hành để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng tương tự như dự thảo trên, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, Quy chế gồm 5 Chương, 20 Điều. Trong đó quy định rõ thế nào là các văn bản được kiểm tra, văn bản được xử lý, người kiểm tra văn bản, công bố việc xử lý văn bản trái pháp luật, trách nhiệm phối hợp, trách nhiệm tự kiểm tra, quy trình tự kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra, quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản... Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc ban hành các quy định, quy chế trên. Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí trao đổi làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình. Về hai dự thảo còn lại, đồng chí đồng ý về nội dung. Đồng thời giao nhiệm vụ cho hai cơ quan soạn thảo là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

*Trong chương trình làm việc, hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương và kết quả kiểm tra tháng 9/2017 Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Tổ công tác: Từ 01/1 – 31/8/2017, có tổng số 6.569 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó, có 6.188 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn: 5.958; quá hạn: 230), còn lại, trong 381 nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 17 nhiệm vụ đã quá hạn. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong tháng 9/2017, Tổ công tác đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính và Sở TN&MT. Kết quả kiểm tra cho thấy: Trong tổng số 582 nhiệm vụ được giao cho Sở Tài chính, Sở đã hoàn thành 539 nhiệm vụ. Sở TN&MT được giao 396 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 283 nhiệm vụ. Tổ công tác đề nghị hai sở trên cũng như các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát để trong thời gian tới đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá thời hạn quy định./.

Thu Trang


Các tin khác


Huyện Yên Thủy huy động trên 117 tỷ đồng xây dựng NTM

(HBĐT) -Theo UBND huyện Yên Thuỷ, tổng nguồn lực dự kiến huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện trong năm 2018 là 117.678 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư từ chương trình 1.400 triệu đồng; vốn sự nghiệp từ chương trình 2.775 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 27.900 triệu đồng; vốn lồng ghép 23.760 triệu đồng; vốn tín dụng 54.867 triệu đồng; vốn người dân góp 6.976 triệu đồng.

Xã Trung Minh trên đường về đích nông thôn mới

(HBĐT) -Sau 7 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Trung Minh, TP Hòa Bình đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong đời sống người dân; nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện. Bộ mặt nông thôn đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; hệ thống chính trị, an ninh trật tự ngày càng được củng cố, giữ gìn; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Với quyết tâm về đích NTM vào cuối năm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Trung Minh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Quản chặt, phát huy nguồn lực đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững

(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 26/7/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Hòa Bình.

Phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Tử Nê (Tân Lạc)

(HBĐT) - Ngày sau phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Phong Phú, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức phiên chợ Đưa hàng Việt về vùng nông thôn xã Tử Nê.

Nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng

Với việc lọt vào nhóm 30 nước đứng đầu về khả năng tiếp cận tín dụng theo công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam từng bước được cải thiện và nâng cao. Ðể duy trì chỉ số này cũng như hướng tới các chỉ tiêu nhằm tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn vay, đòi hỏi những nỗ lực của không riêng ngành ngân hàng.

Khi người dân cùng đồng hành với hộ nghèo

(HBĐT) - Từ việc vận động các hộ tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo” để mua bò sinh sản cho hộ nghèo nuôi, tính từ năm 2010 đến nay, bằng cách làm này đã có nhiều gia đình ở xã Phong Phú (Tân Lạc) từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững...