(HBĐT) - Chiều 5/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 10/2017 với sự tham gia của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì hội nghị.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nội dung 3 bản dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. Cụ thể: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình dự kiến gồm 3 Chương, 11 Điều; Quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã, các cơ quan báo chí, nhà báo, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí ở tỉnh và tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau khi thảo luận, đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong bản dự thảo. Trong đó, thống nhất quy định về người thực hiện phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước, phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, các hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, quyền và trách nhiệm của người được ủy quyền phát ngôn, trách nhiệm của các cơ quan báo chí...

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Các nội dung chính bao gồm: Lập danh mục quy định chi tiết và xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc xây dựng văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTV Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; Lập đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; Lập đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh; soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định và thông qua dự thảo quyết định của UBND các cấp... Qua thảo luận, đại biểu đã thống nhất cho rằng, đây là các nội dung cần thiết ban hành để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng tương tự như dự thảo trên, các đại biểu đã thống nhất cao với nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, Quy chế gồm 5 Chương, 20 Điều. Trong đó quy định rõ thế nào là các văn bản được kiểm tra, văn bản được xử lý, người kiểm tra văn bản, công bố việc xử lý văn bản trái pháp luật, trách nhiệm phối hợp, trách nhiệm tự kiểm tra, quy trình tự kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra, quy trình kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra và xử lý văn bản... Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc ban hành các quy định, quy chế trên. Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí trao đổi làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình. Về hai dự thảo còn lại, đồng chí đồng ý về nội dung. Đồng thời giao nhiệm vụ cho hai cơ quan soạn thảo là Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung, sớm hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

*Trong chương trình làm việc, hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương và kết quả kiểm tra tháng 9/2017 Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Tổ công tác: Từ 01/1 – 31/8/2017, có tổng số 6.569 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương thực hiện. Trong đó, có 6.188 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn: 5.958; quá hạn: 230), còn lại, trong 381 nhiệm vụ chưa hoàn thành, có 17 nhiệm vụ đã quá hạn. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trong tháng 9/2017, Tổ công tác đã tiến hành 02 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính và Sở TN&MT. Kết quả kiểm tra cho thấy: Trong tổng số 582 nhiệm vụ được giao cho Sở Tài chính, Sở đã hoàn thành 539 nhiệm vụ. Sở TN&MT được giao 396 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 283 nhiệm vụ. Tổ công tác đề nghị hai sở trên cũng như các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát để trong thời gian tới đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá thời hạn quy định./.

Thu Trang


Các tin khác


Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2018

(HBĐT)-Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh tế tập thể năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc

(HBĐT) - Việc thực hiện các chính sách đối với vùng cao và đồng bào dân tộc của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, chính sách đang góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường, QP-AN trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Đã điều chỉnh đơn giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường 433, đoạn TP Hòa Bình

(HBĐT) - Vừa qua, cử tri TP Hòa Bình phản ánh: Hiện giá bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các loại đất, đặc biệt là đất nông nghiệp trên địa bàn TP Hòa Bình còn thấp. Giá bồi thường đường 433 TP Hòa Bình đi Đà Bắc từ 230.000 đồng/m2 xuống 165.000 đồng/m2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Trăn trở giao thông xã Ngọc Sơn

(HBĐT) - Từ thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), con đường dẫn chúng tôi lên đến xã Ngọc Sơn khoảng 15 km sương mù dày đặc. Đường quanh co, gấp khúc với chi chít "ổ voi, ổ gà”. Bên này vách đá, bên kia là vực sâu. Những cung đường giao thông tại xã vùng cao Ngọc Sơn đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, cản trở phát triển kinh tế của xã.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành kinh tế hợp tác

(HBĐT) - Đề án "Chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác giai đoạn 2015 - 2020” được UBND huyện Yên Thủy triển khai từ năm 2015. Qua 3 năm, việc lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, KHCN, chương trình nông thôn mới, đề án đã trở thành "đòn bẩy” giúp nhiều hộ khởi nghiệp thành công dựa trên những lợi thế, tiềm năng của địa phương.

Cao Phong Nợ quá hạn chiếm 0,08% tổng dư nợ

(HBĐT) - Ngày 16/1, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín dụng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.