(HBĐT) - LTS: Trước thềm xuân mới 2019, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn, đánh giá kết quả đã đạt được và những giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu KT-XH năm 2019, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang kiểm tra sản xuất tại nhà máy của Công ty Esquel Việt Nam (KCN Lương Sơn), giải quyết việc làm cho 4.000 lao động.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH của tỉnh ta trong năm 2018?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh những khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta còn bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng diễn ra ở nhiều địa phương làm hư hỏng nhiều công trình hạ tầng quan trọng, hàng trăm hộ dân phải di dời tái định cư, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. 

Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bức tranh KT-XH của tỉnh vẫn khá lạc quan. Đã có 22/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 8,36%. Trong đó: nông- lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,7%; dịch vụ tăng 5,73%. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển biến tích cực. Tỷ trọng ngành nông - lâm, thủy sản 22,12%; công nghiệp - xây dựng 47,36%; dịch vụ 30,52%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 14,74 %. Toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 61 xã. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 10,5% so với bình quân cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.520 tỷ đồng, vượt 2,75% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 616,15 triệu USD, tăng 20,81% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 490,27 triệu USD, tăng 14,55% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm đã có 71 dự án đăng ký đầu tư mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 546 dự án, trong đó có 38 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 702 triệu USD, 508 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký khoảng 67.000 tỷ đồng. Hoạt động tài chính, ngân hàng cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.400 tỷ đồng, bằng 122% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 102 % so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tiến độ giải ngân và thanh toán vốn đầu tư tiếp tục được cải thiện. Nhiều công trình, dự án đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả cao, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. 

Đặc biệt, năm 2018, với sự tập trung chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra của chính quyền các cấp đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhiều lĩnh vực then chốt của tỉnh có những chuyển biến rõ nét. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đã đạt được những kết quả khả quan. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, UBND tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 9 nhà đầu tư thực hiện 9 dự án và ký Bản ghi nhớ đầu tư với 15 nhà đầu tư, thực hiện 19 dự án trên địa bàn tỉnh với mức đầu tư lên tới 94.000 tỷ đồng vào những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; đầu tư vào khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, điểm du lịch quốc gia Mai Châu và các địa phương trong tỉnh, hứa hẹn tạo sự lan tỏa, chuyển mình mạnh mẽ về KT-XH của tỉnh trong tương lai gần. 

Cùng với đó, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, dân chủ, công khai và mang lại hiệu quả cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được tăng cường, chất lượng giáo dục có bước tiến bộ rõ rệt. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể được quan tâm. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, QP-AN được giữ vững. 

P.V: Xin đồng chí cho biết những thách thức và cơ hội phát triển của tỉnh ta?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, tỉnh ta đang đứng trước nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng không ít cơ hội phát triển mới. Trong quá trình phát triển KT-XH, tỉnh ta đang đứng trước nhiều vấn đề cần giải quyết như: Tăng trưởng kinh tế thiếu tính bền vững, chất lượng tăng trưởng thấp. Tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ còn chậm. Cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các địa phương trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH chưa được cải thiện nhiều. Tình hình thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường. Đời sống đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai còn nhiều khó khăn…

Mặc dù vậy, chúng ta đang đứng trước những cơ hội lớn để tạo sự bứt phá vươn lên đó là: Với lợi thế sát vùng Thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ, tỉnh ta đang sở hữu những lợi thế đặc thù để phát triển, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh ta đang hình thành tư duy đổi mới, sự cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân cùng có ý thức, quyết tâm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đó là sức mạnh nội lực tạo nên sự thay đổi trong diện mạo KT - XH của tỉnh.

P.V: Xin đồng chí cho biết định hướng và một số giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT - XH năm 2019?

Đồng chí Nguyễn Văn Quang: Nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 là rất nặng nề với các mục tiêu phấn đấu chủ yếu là: Tăng trưởng kinh tế 9,5%, trong đó nông, lâm, nghiệp thủy sản tăng 4,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,28%, dịch vụ tăng 7,9%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,1 triệu đồng. Tổng đầu tư toàn xã hội 16.435 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 3.810 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu 790 triệu USD, nhập khẩu 636 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%...

Bước vào năm mới 2019, với quyết tâm chính trị cao, ý thức trách nhiệm trước sự đổi mới và phát triển của quê hương Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, triển khai các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững. Trong đó tập trung triển khai các giải pháp cải thiện mạnh mẽ và thực chất môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT-XH. Tăng cường cơ chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Thực hiện mục tiêu coi doanh nghiệp và người dân là đối tượng phục vụ thay vì quản lý. Xây dựng bộ máy chính quyền đồng hành với doanh nghiệp và người dân, tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững. Phát huy phong trào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế và các ngành, lĩnh vực. Tập trung phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng  phí và giải quyết hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, bảo đảm QP - AN, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển. 

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


                                                                   Lê Chung (thực hiện)


Các tin khác


Xã Tân Thành đẩy mạnh trồng cây có múi

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Tân Thành (Lương Sơn) đã tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng hiệu quả. Trong đó, cây ăn quả là một trong những hướng phát triển, diện tích ngày càng được mở rộng, hình thành vùng sản xuất tập trung, sản xuất theo quy trình VietGAP, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Tỷ giá ngoại tệ 22.8: Rủi ro rình rập, USD tăng giá so với Yen và Franc

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (22.8): Giá USD chợ đen trong nước biến động nhẹ. Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng nhẹ so với những ngoại tệ được coi là kênh trú ẩn an toàn như Yen Nhật và Franc Thụy Sĩ. Tâm điểm chú ý tập trung vào hội nghị thượng đỉnh của các ngân hàng trung ương tại Mỹ.

Nỗ lực cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất hơn nữa

Sáng 21-8, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc của Tổ Công tác với 14 bộ, cơ quan về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh và việc cắt giảm thực chất các điều kiện kinh doanh (ĐKKD).

Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

(HBĐT) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt chỉ tiêu: Duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu đạt 8,5%/năm; đến năm 2020, cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng tăng 10,44%; nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 6,32%; dịch vụ tăng 4,12%. Để hoàn thành các chỉ tiêu khó đạt này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư phát triển và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh (SXKD), thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Hội CCB xã Yên Lạc gương mẫu trong các phong trào thi đua

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yên Lạc (Yên Thủy) cho biết: Hội CCB xã hiện có 405 hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội. Trong những năm qua, phong trào "CCB gương mẫu” luôn được Hội CCB xã phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Sản lượng cá thu hoạch đạt 560 tấn

(HBĐT) - Thời gian qua, Sở NN&PTNT phối hợp với các huyện, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 2,7 nghìn ha nuôi thủy sản ao, hồ nhỏ và 4.500 lồng nuôi cá.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục