(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư T.Ư Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40) trên địa bàn huyện Kim Bôi, chất lượng tín dụng chính sách đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.


Từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, người dân xã Nuông Dăm (Kim Bôi) đầu tư trồng rừng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác cho vay; xác nhận đối tượng vay vốn; chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn; kiện toàn chủ tịch UBND cấp xã tham gia ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện; bố trí địa điểm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các điểm giao dịch tại xã, thị trấn. Các hội, đoàn thể phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện dành nhiều quan tâm đến tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH hoạt động; có văn bản chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện, không để hộ nghèo nào thiếu vốn SXKD, học sinh, sinh viên bỏ học vì lý do học phí.
Điểm nổi bật ngay sau khi Chỉ thị 40 ban hành, công tác lãnh đạo thực hiện tín dụng CSXH được thống nhất, UBND các cấp quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nhờ đó, nguồn vốn ngày càng phát huy hiệu quả. 
Tính đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện Kim Bôi ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng CSXH đạt trên 2,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển SXKD. Đến nay, tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng đạt 398.707 triệu đồng, với 18.559 khách hàng còn dư nợ. Nợ quá hạn 82 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ. Năm 2019, doanh số cho vay đạt 129.330 triệu đồng, với 4.340 lượt khách hàng được vay vốn, tập trung chủ yếu vào các chương trình: cho vay hộ nghèo 40.516  triệu đồng, cho vay hộ cận nghèo 38.365 triệu đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo 17.867 triệu đồng, cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn 15.943 triệu đồng... Doanh số thu nợ đạt 110.850 triệu đồng. Nguồn vốn của NHCSXH góp phần giúp 1.415 hộ thoát nghèo trong năm, hỗ trợ xây dựng 953 công trình NS&VSMT nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn; giải quyết cho 123 lao động có việc làm mới; giúp 43 hộ nghèo được vay vốn sửa chữa và xây dựng nhà, có nhà ở ổn định, an toàn...
Đồng chí Đới Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện cho biết: Kim Bôi là huyện lớn, dư nợ cao nhưng hoạt động tín dụng của NHCSXH đạt chất lượng, hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn, lãi tồn đọng luôn ở mức thấp nhất toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, vốn của NHCSXH ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện là nhờ Chỉ thị 40 đã thực sự đi vào cuộc sống. Các chương trình tín dụng mới được ban hành đồng bộ, hiệu quả hơn, đối tượng vay vốn mở rộng, mức cho vay, thời hạn cho vay nâng lên, quy mô tín dụng tăng nhanh, chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao theo hướng bền vững. Qua đó, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nhiều chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ kịp thời nguồn vốn đầu tư SXKD, phát triển kinh tế, ổn định đời sống.


             Đinh Thắng


Các tin khác


Đường sắt “mắc kẹt” nhiều rào cản cơ chế

Tháng 11-2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chuyển giao quyền đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là Ủy ban). Sau thay đổi "hình hài” đơn vị chủ quản, do sự thiếu đồng bộ của các quy định pháp luật, VNR không được giao dự toán ngân sách bảo trì hạ tầng đường sắt, quản lý vốn,… dẫn đến thiếu tính chủ động và phá vỡ điều hành tập trung thống nhất trong bảo đảm an toàn, có thể dẫn tới khả năng phải dừng chạy tàu.

Triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và xây dựng NTM năm 2020

(HBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và công tác xây dựng NTM năm 2020.

Khó chuyển đổi thành lập công ty hai thành viên Thanh An Hòa Bình

(HBĐT) - Nông trường Thanh Hà được chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình theo chủ trương sắp xếp chuyển đổi các nông lâm trường thành công ty. Thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình đã làm việc với Công ty CP Đầu tư quốc tế Thiên An để góp vốn, chuyển đổi thành lập Công ty TNHH hai thành viên Thanh An Hòa Bình. Tuy nhiên, đến nay, công ty mới chưa được thành lập, chưa có giấy phép kinh doanh, nguyên nhân chính là công ty đối tác chưa góp vốn theo quy định. Hiện tại, hoạt động của Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình vẫn cơ bản không có thay đổi so với trước đây.

Toàn tỉnh trồng trên 13.130 ha cây màu vụ xuân

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân, nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc, bón phân, làm cỏ lúa. Đồng thời, bà con đẩy mạnh gieo trồng các cây màu vụ xuân trong khung thời vụ.

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 366 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo Ngân hàng CSXH huyện Tân Lạc, đến hết tháng 1, doanh số cho vay trên địa bàn huyện đạt 11.921 triệu đồng với 339 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 6.857 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 366.563 triệu đồng, với 12.213 hộ còn dư nợ. Các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Huyện không có nợ quá hạn.

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM Trung ương khảo sát, đánh giá kết quả xây dựng NTM tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 21/2/2020, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã về khảo sát thực tế tình hình xây dựng NTM tại huyện Lương Sơn. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục