(HBĐT) - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn huyện Kim Bôi luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn, sự phối hợp tuyên truyền của mặt trận, đoàn thể, Nhân dân nhiệt tình, đồng thuận tham gia đóng góp, thực hiện.


Nhân dân vùng Thung Rếch, xã Tú Sơn (Kim Bôi) cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả có múi, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế.

UBND huyện, Ban chỉ đạo các chương trình MTQG huyện, Văn phòng Giảm nghèo và các cơ quan thành viên đã ban hành hơn 100 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện chương trình.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các, ban, ngành, đoàn thể huyện đã có sự phối hợp đồng bộ, thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người dân gắn với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội; chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo; giảm thiểu tình trạng gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và mức sống của người dân giữa các xã thuộc khu vực III và I.

Các hoạt động truyền thông được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ làm công tác giảm nghèo tại địa phương và đặc biệt là người dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình. Hàng năm, Chương trình MTQG lựa chọn các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (trên 50%) để tổ chức nói chuyện chuyên đề, phát tờ rơi, tờ gấp cho trên 10.000 lượt hộ nghèo, mở 30 lớp chuyên đề tại các xã tỷ lệ hộ nghèo cao với mục đích tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, giảm nghèo, từ đó, động viên Nhân dân thực hiện tốt công tác giảm nghèo theo chỉ tiêu đã đặt ra.

Huy động nguồn lực thực hiện chương trình, trong giai đoạn 2016-2019, ngân sách T.Ư bố trí 194.855,961 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 152.449,336 triệu đồng; vốn sự nghiệp 42.406,625 triệu đồng), ngân sách địa phương 13.804,788 triệu đồng, vốn huy động khác 14.138 triệu đồng. Nguồn vốn tín dụng đã giải quyết cho 18.207 hộ vay vốn với số tiền 463.154 triệu đồng. Trong đó, 6.547 hộ nghèo, vốn vay 180.481 triệu đồng; 4.497 hộ cận nghèo, vốn vay 127.859 triệu đồng; 526 hộ nghèo làm nhà, vốn vay 13.150 triệu đồng; 935 hộ mới thoát nghèo, vốn vay 28.998 triệu đồng; 2.911 hộ sản xuất vùng khó khăn, vốn vay 63.850 triệu đồng; 83 hộ thương nhân vùng khó khăn, vốn vay 4.250 triệu đồng; 50 học sinh, sinh viên, vốn vay 1.927 triệu đồng; 371 hộ vay giải quyết việc làm, số tiền 13.204 triệu đồng; 2.284 hộ vay chương trình NS&VSMT 29.390 triệu đồng; 3 hộ vay phát triển triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số 45 triệu đồng. Tổng nguồn vốn thu hồi được 462.473 triệu đồng, tỷ lệ thu hồi vốn đạt 99,85%; nợ quá hạn 681 triệu đồng, chiếm 0,15%.

Từ các nguồn vốn đã hỗ trợ đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng… Các công trình được xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, khi hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng, phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân. Hệ thống đường giao thông liên xã được triển khai đảm bảo 100% xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) đã có đường bê tông, hoặc đường được trải thảm nhựa đến trung tâm các xã.

Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã góp phần chuyển đổi mạnh về cơ cấu kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là giúp đồng bào về kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi cây trồng theo hướng hàng hóa. Qua các năm, huyện tập trung hỗ trợ các loại cây giống cây trồng như: bưởi, cam, sa chi, mít Thái, giống lúa năng suất cao, các loại con giống như trâu, bò, sinh sản, đã mang lại hiệu quả kinh tế. Xây dựng 22 lượt mô hình sản xuất cho Nhân dân 22 lượt xã như các mô hình: chăn nuôi vịt Bắc Kinh; nuôi bò sinh sản, dưa chuột Nhật, trồng ớt, khoai tây, rau..., với tổng số 1.074 lượt hộ tham gia. Thực hiện nhân rộng các mô hình giảm nghèo như: mô hình nuôi bò sinh sản tại 16 xã, kinh phí thực hiện 6.806 triệu đồng, vốn đối ứng của các hộ dân 1.990 triệu đồng, có 471 hộ được hưởng lợi, mô hình hỗ trợ hộ gia đình nuôi lợn nái sinh sản, kinh phí 250 triệu đồng, vốn đối ứng của người dân 60 triệu đồng, có 30 hộ được hưởng lợi…

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Kim Bôi giai đoạn 2016-2019 đã thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo ở các thôn, xã ĐBKK. Theo Quyết định số 582, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, số xã ĐBKK (khu vực III) của huyện là 16 xã (tăng 8 xã so với giai đoạn 2011- 2015); số thôn, bản ĐBKK là 107/203 thôn (tăng 42 thôn, bản so với giai đoạn 2011 - 2015); trong đó, thôn, bản ĐBKK của các xã khu vực II là 15 (giảm 14 thôn, bản). Căn cứ Quyết định số 2115, ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả rà soát đánh giá huyện nghèo của huyện Kim Bôi đạt 51 điểm/tổng số 3 nhóm điểm. Huyện đã thoát ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn (thời điểm rà soát tháng 9/2017), đạt kế hoạch đề ra.

Từ thực hiện chương trình, diện mạo bộ mặt nông thôn huyện thay đổi, tăng thu nhập, đời sống của người dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 35,04%, đến cuối năm 2019 còn 14,77%, bình quân giảm 5,07%/năm, vượt mức kế hoạch đề ra (kế hoạch 4%/năm). Dự kiến cuối năm 2020, số hộ nghèo giảm còn 10,37%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 của huyện là 14,38 triệu đồng/người/năm; đến cuối năm 2019 đạt 32,5 triệu đồng/người/năm, tăng 18,12 triệu đồng.

V.H

Các tin khác


Huy động trên 1.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, tham gia thực hiện một số tiêu chí về xây dựng NTM, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chú trọng thực hiện các nội dung huấn luyện kết hợp với "dân vận khéo”, nhất là trong xây dựng các công trình NTM.

Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) đã phát động và duy trì nhiều phong trào thi đua (PTTÐ) yêu nước sôi nổi, thiết thực.

Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 12B đi quốc lộ 1 góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương

(HBĐT) - Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và quốc lộ (QL) 12B đi QL 1 đã cơ bản hoàn thành, góp phần phát triển KT-XH huyện Lạc Sơn, Yên Thuỷ cùng các địa phương khác. Tính đến nay, đã giải ngân dự án được 234,119 tỷ đồng, đạt 93,64%, giá trị còn lại phải giải ngân khoảng 15,88 tỷ đồng liên quan đến dự phòng và điều chỉnh về tài chính.

Quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã sát sao chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nhờ vậy, hoạt động xúc tiến đầu tư đạt được kết quả nhất định.

Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa

5 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung với hơn 7.557 ha cam sành, 8.588 ha chè, 4.565 ha lạc, 4.012 ha bưởi ... Tỉnh cũng huy động các nguồn lực để hỗ trợ giống, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn, triển khai các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập giúp người dân không chỉ giảm nghèo mà tiến tới làm giàu trên đồng đất quê hương.

Nền tảng cho doanh nghiệp Hòa Bình hội nhập

(HBĐT) - Để nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, việc quan trọng nhất là doanh nghiệp (DN) cần phải thay đổi tâm thế, phát huy lợi thế địa phương để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu trong nước và thế giới. Xác định rõ điều này, trong những năm qua, tỉnh đã có sự quan tâm nhất định để "chăm sóc sức khỏe” cho DN trên địa bàn, khơi dậy, duy trì tốt phong trào thi đua "DN Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục