(HBĐT) - Với nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, cộng đồng trách nhiệm của toàn Đảng bộ, Nhân dân đã sáng tạo, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể, tỉnh đã đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới mãnh mẽ tư duy, hành động, cùng hướng mới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.Đường Hòa Lạc – Hòa Bình hoàn thiện và đưa vào sử dụng góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đã có 18/20 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,59%. Quy mô nền kinh tế được mở rộng, ước năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 54.956 tỷ đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước. Hộ nghèo giảm 3,16%/năm. Các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; số doanh nghiệp, HTX thành lập, hoạt động có hiệu quả; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đều đạt và vượt mục tiêu NQĐH đề ra.

Trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, tỉnh đã huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH. Trong đó, đã triển khai và đưa nhiều công trình, dự án vào khai thác như: đường Hòa Lạc - Hòa Bình, cầu Hòa Bình 3; đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc, đường 435 lên hồ Hòa Bình, đường kết nối quốc lộ 6 với đường Chi Lăng (TP Hòa Bình), cầu Hòa Bình 2, đường kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 12B đi quốc lộ 1; hồ chứa nước Cánh Tạng… Hạ tầng đô thị, khu, cụm công nghiệp, hệ thống lưới điện, hạ tầng công nghệ thông tin, nhiều công trình thủy lợi, cấp thoát nước, trường học, bệnh viện, các thiết chế văn hóa, thể thao, hạ tầng du lịch đã, đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM đi vào thực chất, đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã có những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu như cam, bưởi, cá sông Đà, gà Lạc Thủy, rau hữu cơ Lương Sơn, rau su su Quyết Chiến… đang vươn xa, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đến hết năm 2020, tỉnh có 2 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 43,3% xã đạt 19 tiêu chí NTM, hoàn thành trước 1 năm so với nhiệm vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc và đứng thứ 3 các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc về xây dựng NTM.

Lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển mới. Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, giảm dần tỷ trọng công nghiệp khai thác khoáng sản; công nghiệp kỳ vọng tạo ra sự bứt phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Hoạt động xuất khẩu có mức tăng bình quân 27,05%/năm. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn như: Vingroup, FLC, T&T Group, Phú Mỹ Hưng… nghiên cứu, khảo sát và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực đô thị sinh thái, du lịch lòng hồ, du lịch Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi… Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân được tiếp cận và hưởng thụ thành quả của đổi mới. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh được bảo tồn, phát triển. Mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường được công nhận là di sản văn hóa phi vật thế cấp quốc gia, hướng tới giá trị văn hóa phi vật thể nhân loại; tỉnh đã hoàn thành xây dựng bộ chữ Mường, xây dựng tài liệu đưa vào giảng dạy…

Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nhiều vấn đề từ thực tiễn phát sinh được giải quyết hiệu quả, tạo sự đồng thuận, niềm tin tưởng của người dân vào cấp ủy, chính quyền các cấp. Hòa Bình là tỉnh đi đầu trong thực hiện NQ T.Ư 6 (khóa XII), NQ số 37 của Bộ Chính trị, NQ số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Toàn tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 59/210 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 28,1% (đứng đầu cả nước về giảm đơn vị hành chính cấp xã)… Thực hiện sắp xếp nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới theo đúng quy định, hướng dẫn của T.Ư. Đến nay, những vị trí chủ chốt được lựa chọn đều là những đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và tín nhiệm cao trong đảng viên, Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp và người dân, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được nâng lên, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được dư luận quan tâm. Những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, tạo niềm tin của Nhân dân vào tổ chức Đảng. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Hoạt động đối ngoại được mở rộng. CT-XH ổn định, QP-AN được giữ vững.

Những kết quả nổi bật đó là sự cố gắng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị để tỉnh ta khắc phục khó khăn, yếu kém, đổi mới, quyết liệt hành động bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với tâm thế mới, cách làm mới hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.


Lê Chung

Các tin khác


Xây dựng vùng động lực thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 17, ngày 3/10/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển vùng động lực (VĐL) tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, VĐL đã từng bước khơi dậy và phát huy lợi thế gần Thủ đô, thuận lợi kết nối với vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ. Trở thành vùng có không gian phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và du lịch, dịch vụ.
Bài 2 - Tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội

Huyện Kim Bôi: Bền bỉ với hành trình giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo

(HBĐT) - Trao đổi về kinh nghiệm giúp hội viên phát triển kinh tế, chị Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bôi chia sẻ: Ngay trong những ngày đầu năm, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội rà soát các gia đình hội viên nghèo, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để đăng ký giúp đỡ. Trong đó, đảm bảo mỗi xã, thị trấn nhận giúp từ 1-2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Phương thức giúp đỡ là vận động ủng hộ ngày công, cây giống, cho vay vốn để phát triển kinh tế, hỗ trợ sửa nhà cho hội viên. Theo kế hoạch này, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN các xã, thị trấn đã giúp 34 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ về kiến thức sản xuất; 200 con gà giống, 30 con lợn giống, hỗ trợ cho vay không lấy lãi với tổng số tiền 109 triệu đồng từ các nhóm tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế. Đồng thời, Hội LHPN các xã, thị trấn cũng tham gia giúp đỡ trên 400 hộ nghèo khác bằng ngày công lao động, hỗ trợ vay vốn, sửa chữa nhà, trị giá 950 triệu đồng.

Vùng cam Cao Phong vào mùa lễ hội

(HBĐT) - Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong (Hội chợ và Tuần lễ) năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 11/11 tại Trung tâm Văn hóa huyện Cao Phong. Các HTX, nhà vườn tại thủ phủ cam Cao Phong đang khẩn trương lựa chọn những vườn cam chín vàng, đảm bảo chất lượng và các sản phẩm chế biến từ cam hấp dẫn để tham dự Hội chợ và Tuần lễ.

Các khu công nghiệp tạo việc làm cho gần 19.800 lao động

(HBĐT) - Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương tập trung phát triển kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Khánh thành Nhà máy điện mặt trời SP INFRA 1 ở Ninh Thuận

Sau hơn ba tháng thi công, ngày 24-10, tại xã Phước Thái và Phước Vinh, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), Tập đoàn Hà Đô đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Hà Đô-Ninh Phước có công suất 50 MWp, hòa lưới điện quốc gia và phát điện thương mại vào ngày 4-9.

Xây dựng vùng động lực thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - Theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 8/11/2011 của UBND tỉnh, vùng động lực (VĐL) của tỉnh gồm: TP Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn (cũ), huyện Lương Sơn và phía Bắc huyện Lạc Thủy. "Xây dựng VĐL trở thành vùng phát triển năng động, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; phát triển KT-XH nhanh, bền vững, có vai trò tác động lan tỏa tới các vùng khác của tỉnh; bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, QP-AN". Đó mục tiêu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra tại Nghị quyết số 17, ngày 3/10/2017 về phát triển VĐL tỉnh Hoà Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đã từng bước được hiện thực hóa, đạt những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của vùng nói riêng và của tỉnh nói chung.
Bài 1 - Ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục