(HBĐT) - Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) là hoạt động trọng yếu, góp phần trực tiếp xây dựng phẩm chất chính trị tư tưởng, quan điểm, lập trường của mỗi CB, CS. Đây cũng là cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.Thường xuyên được giáo dục chính trị, tư tưởng, CBCS LLVT huyện Tân Lạc cụ thể hoá bằng hành động cụ thể, thiết thực tham gia ngày công giúp dân gặt lúa góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, những năm qua, tổ chức Đảng các cấp và cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của cấp trên về công tác CTTT. Qua đó vận dụng vào thực tế để đề ra nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện sát, đúng, có hiệu quả; đồng thời, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy địa phương lãnh đạo nhiệm vụ QP-QS, trong đó có nhiệm vụ giáo dục chính trị; gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, pháp luật, kỷ luật quân đội. Cùng với đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị đủ về số lượng và có chất lượng, coi đó là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả; lấy kết quả giáo dục chính trị và chấp hành kỷ luật là tiêu chí đánh giá, nhận xét, bình xét khen thưởng CB, ĐV, chiến sĩ và đơn vị. Công tác GDCTTT được gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Để công tác GDCTTT trong LLVT tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, những năm qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, giáo viên chính trị, coi đây là một trong những yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác GDCTTT và nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của CB, CS. Đồng thời, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quán triệt, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho CB, CS; kịp thời phát hiện và đấu tranh hiệu quả với âm mưu thủ đoạn "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng - chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”. Theo đó, quân số học tập chính trị luôn đạt 98,5% trở lên; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi.

Có thể nói, việc tập trung làm tốt công tác GDCTTT chính là điều kiện quan trọng để chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ cao. Từ nhận thức đúng, có tư tưởng đúng, CB, CS LLVT tỉnh đã chuyển biến thành những hành động thiết thực, hiệu quả trong xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống.

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác GDCTTT đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ CB, CS LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần của CB, CS LLVT tỉnh trong suốt 70 năm qua và những năm tiếp theo.

Đại tá Nguyễn Hồng Sơn
Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh

Nhóm ý kiến: 

Tự hào là những chiến sỹ đầu tiên của LLVT tỉnh

Là 1 trong hơn 30 đội viên tham gia lớp huấn luyện quân sự đầu tiên của tỉnh do Ban Cán sự Đảng tỉnh tổ chức vào tháng 2/1945 tại khu căn cứ Giằng Sèo thuộc chiến khu Tu Lý - Hiền Lương (Đà Bắc). Chúng tôi luôn tự hào và vinh dự là lớp chiến sỹ đầu tiên của LLVT tỉnh.

Mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ, mất mát, hy sinh nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là được sự đùm bọc, tin yêu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lớp chiến sỹ đầu tiên luôn vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy phong trào cách mạng ở các địa phương trong tỉnh ngày càng phát triển. Cùng với sự phát triển của phong trào cách mạng là sự ra đời, thành lập các đơn vị tự vệ phát triển rộng khắp và trở thành chỗ dựa, điểm tựa cho phong trào đấu tranh vũ trang cách mạng của quần chúng nhân dân.

Tính đến nay, trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng tôi luôn thấy LLVT tỉnh là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh chống giặc, bảo vệ xóm làng, bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân. Thật tự hào khi trong chặng đường xây dựng, trưởng thành, LLVT tỉnh lập được nhiều thành tích trong chiến đấu. Có những đóng góp quan trọng cùng nhân dân cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Cụ Lê Thị Tâm 

(Cán bộ lão thành cách mạng)


Trưởng thành từ sự tin yêu của nhân dân

LLVT tỉnh đã trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Đó là quá trình đi lên đầy tự hào. Để có bước trưởng thành đó, có sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện tốt chức năng là "đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, mỗi CB,CS LLVT tỉnh luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm vì nhân dân quên mình; trở thành lực lượng xung kích sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt những phần việc khóồ; không quản ngại khó khăn, gian khổ giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo bền vững; không quản ngại hy sinh, gian khó trở thành lực lượng nòng cốt, điểm tựa của người dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... Điều đó, được thể hiện bằng những hành động hiệu quả, thiết thực như tham gia giúp đỡ các xã ĐBKK xoá đói, giảm nghèo theo sự phân công của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; tham gia ngày công giúp nhân dân làm đường GTNT; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án góp phần phát triển KT-XH địa phương. Đáng kể nhất là thực hiện thành công mô hình xây dựng "Làng bản văn hoá QP-AN” ở những địa bàn ĐBKK từ năm 2009 đến nay. Đây chính là nền tảng tích cực để các địa phương triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM...

Có thể nói, chúng tôi luôn tự hào về quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành của LLVT tỉnh. Quá trình ấy đã luôn có sự đồng hành, tin yêu, giúp đỡ từ phía nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

 

Đại tá Nguyễn Văn Hoan

Nguyên Trưởng Ban Dân vận - Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hoà Bình


Nguyện bước tiếp chặng đường lịch sử đã được các thế hệ cha anh xây đắp

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thế hệ CB,CS LLVT tỉnh đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Vinh dự, tự hào là người con dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên trên quê hương Hòa Bình, được học tập, rèn luyện, công tác trong LLVT của tỉnh, bước tiếp chặng đường lịch sử đã được các thế hệ cha anh xây đắp, tuổi trẻ LLVT tỉnh nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; gìn giữ và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”; quán triệt sâu sắc Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng động, sáng tạo tích cực nghiên cứu làm chủ vũ khí, trang bị, khoa học công nghệ; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố QP-AN góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển.

 

Thiếu tá Hoàng Việt Đức

Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh

 

Tích cực tham gia các hoạt động quốc phòng, an ninh

Kể từ khi ra đời và trưởng thành trong nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm, LLVT tỉnh ta cùng LLVT cả nước đã không ngừng lớn mạnh, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập dân tộc. Là thế hệ được sinh ra trong thời bình, tôi luôn tự hào về những chiến công của LLVT trong cả thời chiến và thời bình. Bản thân tôi tâm niệm phải luôn rèn luyện, trau dồi kiến thức, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Để phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển KT-XH cũng như tham gia bảo vệ AN-QP, Huyện Đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động ĐV-TN đến tuổi tham gia nhập ngũ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động quân sự quốc phòng ở địa phương cũng như xung kích trong phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM.

Cao Viết Đồng 

(Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc)Các tin khác


Giao ban trực tuyến đầu xuân Mậu Tuất 2018 giữa Bộ Công an với Công an các đơn vị, địa phương

(HBĐT) - Sáng ngày 21/02, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến đầu xuân Mậu Tuất 2018 với Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự đầu cầu Công an tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong BTV, Ban Giám đốc và các phòng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình.

Bắt 2 đối tượng vận chuyện trái phép 35 bánh hêroin vào ngày 4 tết

(HBĐT) - Thực hiện phương án số 518C của Công an tỉnh về việc thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch về việc đấu tranh mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trên tuyến Quốc lộ 6, vào hồi 19h10 ngày 19/2 (mùng 4 Tết), tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47) đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông (PC67) - Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma tuý.

“Xuân 68” của người Tiểu đoàn trưởng và những “trận đánh tuyệt đẹp”

(HBĐT) - Trở về từ sau chiến dịch "Mậu Thân 68” cách đây vừa đúng 50 năm, trong ký ức của người Tiểu đoàn trưởng, CCB Vũ Minh Thám ở số nhà 60, tổ 8, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) vẫn vẹn nguyên những trận đánh tuyệt đẹp...

Đón Tết ở Làng văn hóa quốc phòng

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, từ nhiều năm qua, việc đón Tết của người dân ở các xóm Mon - xã Phúc Tiến, xóm Nội - xã Độc Lập, xóm Cuốc - xã Phú Minh (Kỳ Sơn); xóm Bãi Tam - xã Đú Sáng (Kim Bôi)... đều có sự tham gia của CB,CS LLVT. Bởi theo như những người dân ở đây thì: Đón Tết ở Làng văn hóa quốc phòng (LVHQP) mà không có bộ đội thì Tết chưa trọn vẹn.

Trung đoàn 814-Bộ CHQS tỉnh tặng quà tết cho hộ nghèo huyện Mai Châu

(HBĐT) - Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 13/02, Trung đoàn 814-Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà tết cho người nghèo ở xã Ba Khan, huyện Mai Châu.

Kẻ xấu chặt phá gần 300 cây cam củamột gia đình ở xã Dũng Phong

(HBĐT) - Theo Công an huyện Cao Phong, sáng 13/2, (tức 28 Tết Mậu Tuất), Công an huyện Cao Phong nhận được báo cáo từ Ban Công an xã Dũng Phong về việc gia đình anh Trần Xuân Nguyên, ở xóm Lam Hồng, xã Dũng Phong (Cao Phong) bị kẻ xấu chặt phá hoàn toàn gần 300 cây cam.