Cha mẹ đều ở xa

Chắc đã gặp anh nơi đó

Hoa chăm pa thơm bên mộ

Có còn chỉ buộc cổ tay?

Bao mùa ấm lạnh có nhau

Cùng chung chiến hào chống giặc

Đất Lào máu anh thấm đỏ

Tuổi đời trăng tỏ đôi mươi!

Quê hương chất chồng nỗi nhớ

Có cả người xưa vẫn chờ…

Nỗi lòng chơi vơi, chống chếch…

Vắng anh, ai đắp cho đầy?

Rợp trời cờ đỏ tung bay

Chật đất hương, hoa, khăn trắng…

Đón anh ơi! Người chiến thắng

Trở về giữ đất quê hương!

 

Trần Huy (Nhà văn hóa thị trấn Mường Khến, Tân Lạc)

 

Các tin khác

Không có hình ảnh