Trở về sau lớp đạn bom
Gian nan một thuở vẫn còn nhói đau
Tóc xanh nhuốm bạc mái đầu,
Cuộc đời binh lửa dãi dầu nắng mưa
Chiến trường ác liệt năm xưa
Đồng xanh, suối lượn, hương đưa ngát tình.
Quê hương bên lũy tre làng
Đồng xanh, suối lượn mùa màng tốt tươi
Đất Mường đổi mới hương ngời
Tình quê ấm áp hương đời tỏa bay
Niềm tin theo Đảng mê say
Ngời xanh áo lính chung tay xây đời.

 

Nguyễn Phương Đông

 


Các tin khác