Vai trò xung kích của Đoàn ta

 

Tâm hồn yêu Tổ quốc thiết tha

 

Sẵn sàng nhận bất kỳ việc khó

 

Cánh tay đắc lực của Đảng ta

 

Nhớ xưa, đất nước cảnh lâm nguy

 

Căm thù xâm lược, quyết ra đi

 

Noi gương anh hùng Lý Tự Trọng

 

Chiến đấu, hy sinh có xá chi

 

Bao nhiêu năm chống giặc thù chung

 

Thanh niên dũng cảm, lòng hiếu trung

 

Đánh giặc, giữ nhà, giành chiến thắng

 

Nhuệ khí đoàn viên chí anh hùng

 

Ngày nay, đất nước trong thời bình

 

Bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần

 

Tuổi trẻ xông pha vì nghĩa lớn

 

Người con trung hiếu của nhân dân

 

Nghị quyết Trung ương 6 đề ra

 

Tiền đề kiến tạo của Đoàn ta

 

Dấn thân lập nghiệp tầm cao mới

 

Xứng danh "con hổ mới” nước nhà

 

Đảng - Dân tin cậy ở Đoàn ta

 

Mục tiêu, lý tưởng mãi vươn xa

 

Để mai này thanh niên làm chủ

 

Việt Nam cường thịnh nở ngàn hoa.

 

Hoàng hữu phàn

 

 

Thanh niên

 

vững bước tiến lên

 

 

Đoàn thanh niên vững bước tiến lên

 

Dưới lá cờ quang vinh của Đảng

 

Đội tiên phong làm theo lời Bác

 

Lá cờ đoàn phấp phới tung bay

 

Tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp từ đây

 

Đem trí tuệ, tài năng xây đất nước

 

Tuổi trẻ hành quân đi theo Bác

 

Tiếp bước cha anh hăng hái lên đường

 

Tới biên cương, ra biển đảo sóng cồn

 

Vì Tổ quốc, vì non sông, đất nước

 

Tuổi trẻ hành quân theo chân Bác

 

Tuổi trẻ xung phong nơi tuyến đầu Tổ quốc

 

Trên khắp nẻo đường đất nước dựng xây

 

Vững bước đi lên mưa gió tháng ngày

 

Việc gì khó có thanh niên tình nguyện

 

Bên xưởng máy hay trên đồng ruộng

 

Hăng hái vươn lên ý chí kiên cường

 

Đất rồng tiên, đây con cháu vua Hùng

 

Khát vọng tiến lên khơi nguồn điện sáng

 

Đất nước đổi thay chuyển mình theo năm tháng

 

Có thanh niên mang sức trẻ hôm nay

 

Dân số vàng diện mạo đổi thay

 

Xung kích tiến lên làm theo lời Bác.

 

Lưu Đăng Hồng

 

Các tin khác