Cánh rừng bên sông Bưởi
Như tấm thảm màu xanh
Có mồ hôi bố, mẹ
Thấm vào nơi đất lành.
Cánh rừng như tiên cảnh
Những bầy ong chuyền cành
Dàn đồng ca trong trẻo
Như giọt sương long lanh
Đắm mình vào cảnh sắc
Bố vẽ nên bức tranh
Mẹ tô màu cho đất
Rừng xanh tuổi thanh xuân.
Quê mình yêu biết mấy
Rừng hát, suối reo vui
Trái tim và sức trẻ
Đất đá nẩy mầm xanh.

Trần Quang Thạch
 

Các tin khác