Hè về ra thăm đảo quê ta

Đảo hiên ngang trong sương sớm hiền hòa

Đảo nổi, chìm muôn trùng sóng nước

Thủy triều dâng bát ngát đại dương xanh.

Đảo quê nhà hòn Chuối, hòn Khoai

Đảo Yến, Sơn Ca, Côn Sơn, Cồn Cỏ

Phú Quốc, hòn Me, hòn Chồng, hòn Vợ...

Đảo dịu hiền mà biển động sóng gầm.

Biển trời này có tự thuở cha ông

Ngư dân Việt đã bao đời chài lưới

Sách sử truyền ghi rõ mục, chương

Khẳng định chủ quyền biển đảo quê hương.

Đảo quê ta dòng dõi kiên cường

Dù bão giông nhấn chìm quân xâm lược

Dấu ấn đảo trường ngăn quân giặc xâm lăng

Truyền thống Bạch Đằng trang sử ghi danh.

Mùa hạ về ở lại đảo tươi xanh

Ta xây thêm ngôi trường, đài pháo

Để trẻ thơ đọc bài trên đảo

Nối giao hòa đất nước, bản hùng oanh

Đảo ngày nay tươi đẹp vốn lừng danh

Bởi cả nước dốc lòng nơi biển đảo

ánh vầng dương đảo tươi khơi sắc áo

Với cả tấm lòng nơi đất mẹ Việt Nam.

Nguyễn Phương Đông

 

 

Các tin khác