Lạc giữa bàn cờ, lối dọc, ngang

Ngỡ đã mất Thịnh Lang ngày ấy!

Lễ hội vẫn lưng xanh, áo váy

Trằm roong reng... buổi mới lập Mường

Mường Tút * xưa, một thủa công trường

Thuyền tư cắng, củi sông... tạnh vắng

Ao, vườn tắc ** nhà tầng sừng sững

Vợ vào ca, lạu*** đứng xây tường

Gần trăm mùa phượng đỏ trường Hoàng

Bao người tới Thịnh Lang trọ học?

Lòng dân còn đó trong tựa ngọc

Như Bãi Vĩnh xưa, đã Vĩnh Điều!

Thịnh Lang cứ thao thức sớm chiều

Làm thầy, làm thợ... người phải học

Thu nhập tháng vẫn quy về thóc

Tiếng gà trưa... **** ngỡ Thịnh Lang xưa.

-------------------------------

*Mường Tút: tên cổ của Thịnh Lang

** Tắc: Rau

*** Lạu: Chồng

**** Tiếng gà trưa ở Thịnh Lang: Thơ Xuân Diệu.

Đinh Đăng Lượng

 

 

Các tin khác