Mế nhớ một thời tuổi trẻ

Hát đúm tỏ tình yêu nhau

Lời thương rót vào trong dạ

Cho đời trầu thắm duyên cau

Mế nhớ cánh đồng chân núi

Hát đúm cầu lúa tốt tươi

Bội thu, sân đình rộn rã

Xóm, thôn khúc khích nụ cười

Mế nhớ một thời nương rẫy

Hát đúm mừng sắn, ngô, khoai

Trời quê thuận hòa mưa nắng

Được mùa vui cả đôi vai

Mế nhớ một thời con gái

Chè xanh phủ kín vườn, đồi

Hương bay vào câu hát đúm

Chè thơm đượm mãi trên môi

Mế nhớ bưởi, cam sai quả

Trong nhà, ngoài ngõ hoan ca

Vào vườn ngân câu hát đúm

Vị ngọt nâng bước quê nhà.

 

Trần Quang Thạch

 

Các tin khác