Lá bàng non đan tán mới

 Gió xuân lắc thắc giao mùa

 Vạt mưa phùn còn sót lại

 Thơm lừng hương nhãn tháng tư

 Cái nắng ấm dần trên tóc

 Con đường lác đác tiếng ve

 Bờ nước rì rào chân lúa

 Đồng xanh, nón trắng sang hè

 Dùng dằng - người đi, người ở

 Hơi xuân trên má hẹn hò

 Vẫn biết mùa trời, mùa đất

 Mà lòng rạo rực tháng tư.

 

Hữu Thông

 

Các tin khác