Ngày xuân về với Cao Phong

 Chập trùng đồi, núi - thong dong mây, trời

 Suối reo khúc nhạc tỏ mời

 Nhành lan hoa tím lả lơi gió đùa

 Ta vào thăm vãng cảnh chùa

 Bồng Lai tiên cảnh - chiêng khua giục lòng

 Vui xuân đón lộc đầu năm

 Đầu Rồng, hang đá thủy phong hữu tình

 Chênh chao dốc núi ta, mình

 Treo đu, bay bổng, bình minh ngang đầu

 Cao Phong nay đẹp, thêm giàu

 Cam Canh, quýt, bưởi... muôn màu phủ xanh

 Cam Bưng thương hiệu nổi danh

 Đặc sản thứ thiệt, mời anh thăm cùng

 Phù Vân mây nước trùng phùng

 Cao Phong vui hội, tưng bừng ngày xuân.

 

Phương Đông

 

Các tin khác