Qua dốc Cun mây bay, gió thoảng 
Tới Cao Phong, tím mía, xanh đồi 
Rừng nối rừng chim kêu vòm lá 
Hương mật ong nắng tỏa thơm tươi 
Em áo cóm khoe màu Tây Bắc 
Mắt long lanh - dòng suối mát trong 
Lúa uốn sóng như tóc ai lượn sóng 
Camcăng vồng ngực trẻ Cao Phong 
Những dãy nhà ẩn bên sườn núi 
Nhịp cầu treo vắt vẻo bên làng 
Đường nối đường, hàng đầy xe xuôi ngược 
Đây Cao Phong rộng bước thênh thang.

 
Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác