Vượt Thung Khe đường cua tay áo 
Nắng chòng chành, gió lượn nôn nao 
Cổng trời mở núi, òa phố Vãng 
Dẫn lối về bản Lác - Mai Châu 
Suối róc rách mát đường vào bản 
Mái nhà sàn phảng phất hương cau 
Khung cửi dệt thoi reo lách cách 
Trước cầu thang chúm chím hoa đào 
Khuy áo bạc em cài lấp lánh 
Mắt cười thơm rạng nét hoa văn 
ánh lửa gõ bập bùng điệu sạp 
Vui xòe hoa, chân lướt nhịp nhàng 
Nghiêng bóng núi vít cong cần rượu 
Ngấm lời say men lá nồng nàn 
Nghe ngây ngất hương rừng, gió núi 
Đêm thượng tuần ai hẹn vầng trăng?

 

Hữu Thông

 

Các tin khác