(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 9, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 164.625 triệu đồng.


Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Hương Nhượng, Lạc Sơn cơ bản đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Trong đó, vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG 21.535 triệu đồng, chiếm 13%; nguồn vốn đầu tư từ Trung ương 18.500 triệu đồng, chiếm 11%; nguồn vốn xây dựng cơ bản tỉnh, huyện 51.611 triệu đồng, chiếm 31%; vốn vay tín dụng 44.463 triệu đồng, chiếm 27%; nguồn vốn từ nhân dân đóng góp 17.016 triệu đồng, chiếm 10%; nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác 11.500 triệu đồng, chiếm 7%.

Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng tiêu chí NTM của các xã theo Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, đến nay, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 10 tiêu chí/xã (giảm 1 tiêu chí so với năm 2016). Có 5 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 11 xã đạt từ 7-9 tiêu chí; 6 xã đạt 6 tiêu chí.

 

                                                              Đ.T

 


Các tin khác


Lạc Thuỷ dành trên 71 tỷ đồng phát triển GTNT

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, đến nay trên địa bàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông là Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Phú Lão, Thanh Nông, Lạc Long, Khoan Dụ, Liên Hoà; 1 xã đạt 3 chỉ tiêu; 2 xã đạt 2 chỉ tiêu và 3 xã đạt 1 chỉ tiêu.

Huyện Mai Châu: Dư nợ chương trình cho vay SX-KD tại vùng khó khăn đạt trên 34 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu, chương trình cho vay SX-KD vùng khó khăn được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2007.

Xây dựng 238 mô hình phát triển sản xuất

(HBĐT) - Trong 10 tháng năm 2017, các huyện, thành phố đã huy động nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chương trình 135 và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 thực hiện được 238 mô hình sản xuất với kinh phí 41,739 tỷ đồng.

Huyện Lạc Sơn có 15 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lạc Sơn đã dành nguồn lực trên 23,5 tỷ đồng kiên cố được 17,3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa tổng số km kênh mương được kiên cố lên 339,9 km/901 km, đạt 38%.

Huyện Kỳ Sơn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 2.224 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.