(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, đến hết tháng 9, huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt 164.625 triệu đồng.


Hệ thống đường giao thông nông thôn xã Hương Nhượng, Lạc Sơn cơ bản đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Trong đó, vốn trực tiếp từ Chương trình MTQG 21.535 triệu đồng, chiếm 13%; nguồn vốn đầu tư từ Trung ương 18.500 triệu đồng, chiếm 11%; nguồn vốn xây dựng cơ bản tỉnh, huyện 51.611 triệu đồng, chiếm 31%; vốn vay tín dụng 44.463 triệu đồng, chiếm 27%; nguồn vốn từ nhân dân đóng góp 17.016 triệu đồng, chiếm 10%; nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác 11.500 triệu đồng, chiếm 7%.

Kết quả rà soát, đánh giá thực trạng tiêu chí NTM của các xã theo Bộ tiêu chí xã NTM của tỉnh, đến nay, bình quân tiêu chí của cả huyện đạt 10 tiêu chí/xã (giảm 1 tiêu chí so với năm 2016). Có 5 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí; 6 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 11 xã đạt từ 7-9 tiêu chí; 6 xã đạt 6 tiêu chí.

 

                                                              Đ.T

 


Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Huyện Lạc Sơn có 15 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lạc Sơn đã dành nguồn lực trên 23,5 tỷ đồng kiên cố được 17,3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa tổng số km kênh mương được kiên cố lên 339,9 km/901 km, đạt 38%.

Huyện Kỳ Sơn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 2.224 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.

Phân bổ 146 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Năm 2017, UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư 146 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó thực hiện các công trình chuyển tiếp 40.350 triệu đồng; các công trình khởi công mới 97.650 triệu đồng; dự phòng 8 tỷ đồng.

Huyện Kim Bôi: Huy động trên 2.397 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo Báo cáo của UBND huyện Kim Bôi, đến tháng 9, tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện là 239.742 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước 121.516 triệu đồng, chiếm 50,9%; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 43.195 triệu đồng, chiếm 18%; vốn tín dụng 55.200 triệu đồng, chiếm 23%; doanh nghiệp 2.250 triệu đồng, chiếm 0,8 %; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư 17.581 triệu đồng, chiếm 7,3 %.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 9,68% so với cùng kỳ

(HBĐT) - Sản xuất công nghiệp của tỉnh 9 tháng năm 2017 có mức tăng trưởng khá. Các sản phẩm chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là điện thương phẩm tăng 7,31%; may mặc tăng 24%; xi măng tăng 24,45%; điện tử tăng 29,92%... Mặc dù vậy, công nghiệp khai thác vẫn còn khó khăn, sản lượng than, quặng giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục