(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND, ngày 13/9/2017 về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020.


Theo đó, Đề án thực hiện mục tiêu phát triển các CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và góp phần chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng. Đề án cũng nhằm nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số.

Chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2016 -2017 xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 80 CLB liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 4.000 thành viên, trong đó có 3.000 người cao tuổi tham gia).

Giai đoạn 2018 – 2020 xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 150 CLB (có ít nhất 6.000 thành viên, trong đó có 4.000 người cao tuổi tham gia).

Các CLB liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 – 70% là phụ nữ, 60 – 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 80% CLB liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế.

Đối tượng thực hiện là người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ, các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

4 nội dung thực hiện chính gồm: Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền. Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các CLB đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các CLB mới. Thành lập các CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Đề án: Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về CLB liên thế hệ tự giúp nhau và về người cao tuổi. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng CLB. Phối hợp với các sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của CLB liên thế hệ tự giúp nhau.


P.V

Các tin khác


Lạc Thuỷ dành trên 71 tỷ đồng phát triển GTNT

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Thuỷ, đến nay trên địa bàn huyện có 7 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông là Đồng Tâm, Cố Nghĩa, Phú Lão, Thanh Nông, Lạc Long, Khoan Dụ, Liên Hoà; 1 xã đạt 3 chỉ tiêu; 2 xã đạt 2 chỉ tiêu và 3 xã đạt 1 chỉ tiêu.

Huyện Mai Châu: Dư nợ chương trình cho vay SX-KD tại vùng khó khăn đạt trên 34 tỷ đồng

(HBĐT) - Theo phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu, chương trình cho vay SX-KD vùng khó khăn được triển khai trên địa bàn huyện từ năm 2007.

Xây dựng 238 mô hình phát triển sản xuất

(HBĐT) - Trong 10 tháng năm 2017, các huyện, thành phố đã huy động nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án, chương trình 135 và nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 thực hiện được 238 mô hình sản xuất với kinh phí 41,739 tỷ đồng.

Huyện Lạc Sơn có 15 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi

(HBĐT) - Trong 9 tháng, huyện Lạc Sơn đã dành nguồn lực trên 23,5 tỷ đồng kiên cố được 17,3 km kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đưa tổng số km kênh mương được kiên cố lên 339,9 km/901 km, đạt 38%.

Huyện Kỳ Sơn đầu tư trên 2,2 tỷ đồng làm giao thông nông thôn

(HBĐT) - Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm đến nay, huyện đã đầu tư 2.224 tỷ đồng làm giao thông nông thôn.

Huyện Kỳ Sơn huy động trên 12 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Theo số liệu của UBND huyện Kỳ Sơn, 9 tháng qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 12.031,5 triệu đồng.