(HBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó tạo chuyện biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.


Đoàn Thanh niên huyện Yên Thuỷ tổ chức nhiều hoạt động học tập và làm theo lời Bác Hồ. Trong ảnh: Huyện Đoàn Yên Thủy phối hợp trao hỗ trợ cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hữu Lợi.

 

Thông qua các hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp với trực tiếp, Đảng bộ huyện đã tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW đến đông đảo CB, ĐV trong huyện, đạt tỷ lệ trên 95%.

BTV Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện các nội dung Chỉ thị số 05 gắn với chuyên đề toàn khoá. Theo đó, đối với tập thể, xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII, XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV. Đối với cá nhân, xây dựng cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW.

Năm 2021 đã có 18 đảng bộ, 15 chi bộ cơ sở tổ chức việc xây dựng kế hoạch đối với tập thể và bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cá nhân; 100% tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, công chức, viên chức (CC, VC) xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021 - 2025) và năm 2021, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 37-QÐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước tiếp tục quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, CC, VC.

Công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các tập thể, cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung "làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày; nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết CB, ĐV, CC, VC đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng; tác phong công tác năng động, hiệu quả.

Các mô hình tiêu biểu về học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ được duy trì và nhân diện. Đoàn Thanh niên duy trì "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”. Hội LHPN thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Hội Nông dân thi đua "Nông dân sản xuất giỏi”. Hội Cựu chiến binh có nhiều hoạt động thiết thực "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công an huyện thực hiện cuộc vận động của ngành "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ". Đảng bộ các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đồng chí Quách Hương Lam, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ cho biết: Thông qua việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW đã tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của CB, ĐV; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong CB, ĐV, CC, VC và quần chúng. Việc triển khai, xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Năm 2021, Đảng bộ huyện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ. Năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền được cải thiện rõ nét. Ý thức, tác phong, tinh thần trách nhiệm của CB, ĐV, CC, VC được đề cao. Yên Thuỷ được đánh giá là địa phương đứng đầu các huyện, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương năm 2021.

Lê Chung


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Thiết thực học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Tân Lạc đã tập trung triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Nhiều mô hình, cách làm mới với những tập thể, cá nhân điển hình đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.  

Huyện Cao Phong: Tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Cao Phong đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề toàn khoá và hàng năm, hướng tới thực chất, hiệu quả, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia

(HBĐT) - Qua 4 tuần phát động và triển khai, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nhanh nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - cội nguồn cách mạng, nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, ghi nhớ lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Nơi ghi dấu sâu đậm hình ảnh Bác Hồ

Huyện Mai Châu nêu gương học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Nêu cao tinh thần tự giác nêu gương, giải quyết hiệu quả công việc theo chức trách, nhiệm vụ được giao là cách học và làm theo Bác từ nhiều năm nay của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) ở Đảng bộ huyện Mai Châu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Hòa Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã 4 lần về thăm tỉnh Hòa Bình. Lần đầu tiên, Bác về thăm đồn điền Chi Nê, xã Cố Nghĩa, nay là xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) ngày 21/2/1947. Lần thứ 2, Bác Hồ thăm trường Hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh ở bến Ngọc, Kỳ Sơn (nay là TP Hòa Bình) ngày 19/10/1958. Lần thứ 3, Bác Hồ thăm và làm việc tại trường Thanh niên lao động (TNLĐ) XHCN ngày 17/8/1962.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục