(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, cùng với việc thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hiện có 151 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 129 xã, 12 phường và 10 thị trấn.

Sau khi thực thiện sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã tại 106 đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp là 2.120 người, trong đó: cán bộ 997 người, công chức 1.123 người. Qua kết quả điều tra, khảo sát về thực trạng năng lực của đội ngũ CB, CC sau sắp xếp của đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực CB, CC cấp xã ở tỉnh Hoà Bình sau sắp xếp lại theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội” do Trường Chính trị tỉnh thực hiện (từ năm 2020 - 2021) có thể nhận thấy, năng lực của CB, CC ở các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp có nhiều ưu điểm, song vẫn còn những hạn chế nhất định.

Theo đó, về trình độ kiến thức, cán bộ lãnh đạo Đảng ủy cấp xã có trình độ đại học đạt 92% (trước sắp xếp 66,8%), tỷ lệ cán bộ có trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đều giảm so với trước khi sắp xếp; trình độ lý luận chính trị (LLCT), 100% đạt trình độ từ trung cấp. Đối với trưởng các đoàn thể cấp xã, trình độ đại học đạt 79,65% (trước sắp xếp 62,25%); trình độ LLCT, 89% đạt trình độ trung cấp trở lên (trước sắp xếp 84,7%).

Cán bộ, công chức khối chính quyền, trình độ chuyên môn đạt 76,6% đại học và trên đại học (trước sắp xếp 65,7%). Trình độ trung cấp LLCT đạt 81% (trước khi sắp xếp 76,1%), trình độ sơ cấp 19% (trước khi sắp xếp 23,9%).  

Có 66,5% ý kiến người dân cho rằng, việc giải quyết công việc của Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể của CB, CC cấp xã sau khi sắp xếp lại là "tốt hơn” so với trước đây. Tỷ lệ ý kiến người dân đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở mức "tốt hơn” so với trước khi sắp xếp lại đối với chức danh: Lãnh đạo Đảng ủy cấp xã là 50,4%; lãnh đạo HĐND và UBND cấp xã 66,9%; trưởng các đoàn thể ở cấp xã 62,5%; công chức cấp xã 58,1%. Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với lãnh đạo Đảng ủy cấp xã là 84,7%; lãnh đạo HĐND và UBND cấp xã 100%; trưởng các đoàn thể ở cấp xã 97,6%; công chức cấp xã 100%.

Năng lực CB, CC ở các xã, phường, thị trấn đã có nhiều cải thiện hơn trước. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định. Đó là trình độ chưa đáp ứng yêu cầu: Cán bộ khối Đảng còn 8% có trình độ chuyên môn sơ cấp, trung cấp và cao đẳng, tỷ lệ cán bộ có trình độ chuyên môn đại học là 92%, chưa đạt yêu cầu theo quy định; trưởng các đoàn thể còn 11% chưa có trình độ trung cấp LLCT, 20,35% chưa có trình độ chuyên môn đại học; CB, CC khối chính quyền, 76,6% có trình độ chuyên môn đại học, chưa đạt theo yêu cầu, trình độ LLCT mới đạt 81%. Bên cạnh đó, năng lực thực tiễn trên một số mặt chưa đảm bảo, như cán bộ chủ chốt khối Đảng và đoàn thể cấp xã còn hạn chế lớn về năng lực ngoại ngữ, kiến thức về LLCT, quản lý Nhà nước...; cán bộ chủ chốt của HĐND cấp xã hạn chế về kỹ năng ban hành nghị quyết; các chức danh chủ chốt của UBND cấp xã, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định chưa thành thạo; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của công chức chưa đáp ứng yêu cầu... 

Kết quả khảo sát 50 lãnh đạo Đảng uỷ, và UBND cấp xã cho thấy, cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền địa phương hạn chế lớn nhất là về kiến thức ngoại ngữ (70% ý kiến); trưởng các đoàn thể ở địa phương, hạn chế lớn nhất là kỹ năng giám sát và phản biện xã hội (7,2% ý kiến); công chức cấp xã hạn chế lớn nhất về ngoại ngữ (78% ý kiến). Kết quả khảo sát 250 người dân trên địa bàn 25 xã, phường, thị trấn: Việc giải quyết các tình huống phát sinh, giải quyết những bức xúc trong Nhân dân của đội ngũ CB, CC cấp xã còn chưa kịp thời (50% ý kiến). Kết quả khảo sát 50 doanh nghiệp và hộ gia đình có đăng ký kinh doanh: CB, CC cấp xã chưa hiểu biết tốt về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (68% ý kiến); việc xử lý những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh chưa đảm bảo (8% ý kiến).

Mặt khác, vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, trong công việc có lúc chưa cần cù, chưa quyết đoán. CB, CC thuộc diện dôi dư làm việc không yên tâm, có tư tưởng chán nản nên ảnh hưởng đến chất lượng công việc được giao...

Ths Nguyễn Trọng Khiêm
(Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh)
Các tin khác


Gia đình - lá chắn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

(HBĐT) - Chưa đủ kiến thức, kỹ năng xử lý khi gặp những tình huống đe dọa đến sự an toàn của bản thân, việc để trẻ tiếp cận sớm với internet tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, sự phát triển về đạo đức… Gia đình chính là một lá chắn quan trọng góp phần bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

541 triệu đồng ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

(HBĐT) - Theo thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 21/10 đã có 181 tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh với tổng số tiền 541 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam chuyển về 100 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân trong tỉnh ủng hộ 441 triệu đồng.

Huyện Cao Phong: Chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở

(HBĐT) - Những năm qua, vai trò của các tổ hòa giải trên địa bàn huyện Cao Phong được phát huy mạnh mẽ, giải quyết nhiều vụ việc, mâu thuẫn trong Nhân dân, góp phần ổn định tình hình ANTT, giữ gìn mối đoàn kết trong cộng đồng, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Danh sách 72 quốc gia, vùng lãnh thổ được Việt Nam tạm thời công nhận hộ chiếu vaccine

Hiện Việt Nam tạm thời công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng/hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao.

Kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Các địa phương, ngành liên quan đang khẩn trương thực hiện các chính sách để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

Nâng hạn mức trả bảo hiểm tiền gửi lên 125 triệu đồng

Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm sẽ là 125 triệu đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục