(HBĐT) - Để siết chặt trật tự kỷ cương, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp trong công tác phòng chống dịch (PCD) Covid-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy (tại Công văn số 122-CV/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc nghiêm túc thực hiện các giải pháp PCD Covid-19), ngày 20/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 287-CV/UBKTTU chỉ đạo cấp ủy và UBKT các Đảng bộ trực thuộc, trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm túc một số nội dung:


- UBKT các cấp tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 12/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng trong công tác PCD Covid-19. Chủ động, kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm quy định trong công tác PCD Covid-19.

- Các phòng nghiệp vụ phụ trách địa bàn, lĩnh vực chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc giám sát thường xuyên đối với địa bàn để kịp thời phát hiện tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm túc các quy định về thực hiện các biện pháp PCD Covid-19; nếu phát hiện việc xem xét, xử lý không nghiêm túc đối với các vi phạm, thì kịp thời báo cáo Thường trực UBKT Tỉnh ủy để tiến hành kiểm tra cách cấp, đảm bảo việc thực hiện các quy định, biện pháp về PCD Covid-19 được triển khai toàn diện từ tỉnh đến cơ sở.

- Đối với huyện Lạc Sơn, UBKT tỉnh ủy yêu cầu UBKT Huyện ủy Lạc Sơn tiến hành ngay việc kiểm tra, xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với những tổ chức đảng và đảng viên có liên quan còn lơ là, chấp hành không nghiêm túc các quy định về thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 (liên quan đến việc chưa kiểm soát triệt để người ra vào địa bàn tại Nhà nghỉ Minh Nguyệt ngày 15/8/2021 ở thị trấn Vụ Bản và theo nội dung phản ánh của các cơ quan thông tin trên địa bàn); đồng thời báo cáo kết quả xử lý về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 25/8/2021.

B.T.N (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

Các tin khác


Trao đổi nghiệp vụ nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Hỏi: Qua kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A kết luận đồng chí Bùi Văn T., Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã B có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước đây (nhiệm kỳ 2015 - 2020 là Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện A). Vậy, việc kiểm điểm đồng chí Bùi Văn T. nên thực hiện ở tổ chức Đảng (TCĐ) nào?

Huyện Đà Bắc: Chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã tham mưu cho cấp ủy triển khai toàn diện các kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) có chất lượng, đáp ứng yêu cầu. Qua đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 11/11/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Mai Châu họp kỳ thứ 11. Tại kỳ họp, UBKT Huyện ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung sau:

Quy định số 37-QĐ/TW góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - LTS: Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (QĐ 37). Quy định này kế thừa, bổ sung, phát triển các quy định trước đây, do đó được kỳ vọng góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Hùng, TUV, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung:

Công tác giám sát thường xuyên ngăn chặn kịp thời sai phạm

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của Đảng bộ tỉnh luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, trong đó thực hiện đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”,"giám sát phải mở rộng”, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, gắn với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát thường xuyên là một biện pháp quan trọng, là hoạt động ban đầu giúp UBKT các cấp lựa chọn đối tượng, nội dung, phương pháp tiến hành công tác KTGS đối với các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả.           

Xã Ngọc Lương: Đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Năm 2020, Đảng bộ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là đơn vị dẫn đầu công tác kiểm tra giám sát (KTGS) của Đảng. Phát huy thành tích đó, công tác KTGS năm 2021 được Đảng bộ xã tập trung triển khai hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục