(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng. Các cuộc KTGS được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả KTGS. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ bàn giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng.

9 tháng năm 2021, UBKT Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy kiểm ta 20 tổ chức Đảng (TCĐ) và 4 đảng viên; giám sát 5 TCĐ; kiểm tra có khi có dấu hiệu vi phạm 2 TCĐ, 8 đảng viên; giám sát chuyên đề 2 TCĐ, 15 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý… Cấp ủy trực thuộc và UBKT cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 412 TCĐ, 666 đảng viên; giám sát chuyên đề 318 TCĐ, 436 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 4 TCĐ, 81 đảng viên. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giám sát TCĐ trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức cán bộ; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên... Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để TCĐ, đảng viên được giám sát kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, không để xảy ra sai phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 100 đảng viên và 39 TCĐ...

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 69 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và công dân, đã nghiên cứu, xem xét, xử lý, giải quyết và chuyển các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền (xem xét xử lý 48 đơn; chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 21 đơn).

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: UBKT các cấp đã chủ động tham mưu kịp thời giúp cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các quy định của T.Ư, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về công tác KTGS đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Tích cực, chủ động trong việc nắm tình hình, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội để chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời. Công tác KTGS có nhiều chuyển biến tích cực; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên của UBKT các cấp được tăng cường. 9 tháng năm 2021, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 41 TCĐ, 108 đảng viên.

Những tháng cuối năm, UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp mình, bám sát chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy, chương trình KTGS theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tham mưu giúp cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đối với TCĐ, đảng viên. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng công tác giám sát, nhất là trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha để kịp thời kiểm tra, không để vi phạm trầm trọng, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Trong quá trình KTGS phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình KTGS mới chuyển. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.


L.C


Các tin khác


Đảng bộ huyện Kim Bôi: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Kim Bôi chú trọng nâng cao chất lượng công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Từ đó, kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục hạn chế, tình trạng vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát 

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông tin sau kỳ họp thứ 07, khoá XVII Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số số 441-CV/UBKTTU, ngày 20/12/2021 về việc thông tin kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy.

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) đã tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) nhằm giúp các chi, đảng bộ bộ phận nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Hướng dẫn thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 hướng dẫn việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo Hoà Bình đăng tải nội dung hướng dẫn. 

Xã Hợp Phong: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ xã Hợp Phong (Cao Phong) chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - đồng chí Bùi Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Phong cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục