(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng. Các cuộc KTGS được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đề ra, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả KTGS. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.


Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ bàn giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng.

9 tháng năm 2021, UBKT Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy kiểm ta 20 tổ chức Đảng (TCĐ) và 4 đảng viên; giám sát 5 TCĐ; kiểm tra có khi có dấu hiệu vi phạm 2 TCĐ, 8 đảng viên; giám sát chuyên đề 2 TCĐ, 15 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý… Cấp ủy trực thuộc và UBKT cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy kiểm tra 412 TCĐ, 666 đảng viên; giám sát chuyên đề 318 TCĐ, 436 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 4 TCĐ, 81 đảng viên. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung giám sát TCĐ trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức cán bộ; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên... Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để TCĐ, đảng viên được giám sát kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, không để xảy ra sai phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 100 đảng viên và 39 TCĐ...

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 69 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của đảng viên và công dân, đã nghiên cứu, xem xét, xử lý, giải quyết và chuyển các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền (xem xét xử lý 48 đơn; chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 21 đơn).

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm TT UBKT Tỉnh ủy cho biết: UBKT các cấp đã chủ động tham mưu kịp thời giúp cấp ủy tổ chức sơ kết, tổng kết các quy định của T.Ư, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy về công tác KTGS đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả. Tích cực, chủ động trong việc nắm tình hình, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội để chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời. Công tác KTGS có nhiều chuyển biến tích cực; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên của UBKT các cấp được tăng cường. 9 tháng năm 2021, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 41 TCĐ, 108 đảng viên.

Những tháng cuối năm, UBKT các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp mình, bám sát chương trình KTGS năm 2021 của cấp ủy, chương trình KTGS theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tham mưu giúp cấp uỷ tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tăng cường giám sát thường xuyên việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đối với TCĐ, đảng viên. Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng công tác giám sát, nhất là trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha để kịp thời kiểm tra, không để vi phạm trầm trọng, kéo dài. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước. Trong quá trình KTGS phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình KTGS mới chuyển. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng đội ngũ cán bộ UBKT các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.


L.C


Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục