(HBĐT) - Ngày 9/3/2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBBC về kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 


Theo kế hoạch, UBBC tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra theo 4 đợt. Đợt 1 từ nay đến ngày 20/3/2021, nội dung kiểm tra việc thành lập các tổ chức bầu cử; triển khai công tác bầu cử ở cấp huyện, cấp xã; công tác chỉ đạo (thông qua các loại văn bản như chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, công văn), cấp phát tài liệu phục vụ bầu cử; công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng, số đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu, số đơn vị bầu; số khu vực bỏ phiếu, số đơn vị bầu cử HĐND xã chỉ có 1 khu vực bỏ phiếu; công tác chuẩn bị nhân sự, dự kiến, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã; công tác tuyên truyền; tình hình ANCT-TTATXH, diễn biến tư tưởng của Nhân dân; xử lý những vướng mắc về nghiệp vụ; báo cáo số liệu, công tác bầu cử (hòm phiếu, con dấu, tài liệu, kinh phí). 

Đợt 2 từ ngày 21/3 - 17/4. Nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo; tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; việc nộp hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; công tác hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Công bố danh sách đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử; thành lập ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định phân chia và phê chuẩn khu vực bỏ phiếu; thành lập tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu; xác minh, trả lời về các vụ việc mà cử tri có ý kiến bằng văn bản đối với người ứng cử; công tác tuyên truyền; tình hình ANCT-TTATXH, diễn biến tư tưởng của Nhân dân; xử lý những vướng mắc về nghiệp vụ; báo cáo số liệu, công tác bầu cử (hòm phiếu, con dấu, tài liệu, kinh phí).

Đợt 3 từ ngày 18/4 - 22/5. Nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo; số tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; công tác hiệp thương lần thứ ba; công bố, niêm yết, lập danh sách những người ứng cử; xem xét, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri; hòm phiếu, chuẩn bị và trang trí khu vực bỏ phiếu; công tác tuyên truyền... 

Đợt 4 ngày 23/5. Nội dung kiểm tra tình hình tổ chức khai mạc bầu cử và cử tri đi bầu cử; công tác tuyên truyền trong ngày bầu cử; hoạt động của ban chỉ đạo, ban bầu cử, tổ bầu cử; tình hình ANCT-TTATXH; công tác tổng hợp, báo cáo bầu cử; vấn đề phát sinh khác. 

Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp tại cơ sở xóm, bản, tổ dân phố, khu vực bỏ phiếu. Sau khi làm việc, nghe phản ánh, đoàn kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản gửi UBBC tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 


Đ.H (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục