(HBĐT) - Hỏi: Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử (NƯC) đại biểu HĐND được thực hiện như thế nào? 


Trả lời: Chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực UB MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gửi biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được UB MTTQ giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND ở cấp mình đến Ủy ban Bầu cử (UBBC) cùng cấp. 

Trên cơ sở danh sách giới thiệu của UB MTTQ, UBBC ở từng đơn vị hành chính lập, công bố danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND ở cấp mình theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất là ngày 27/4 (25 ngày trước ngày bầu cử).

Trên cơ sở quyết định của các UBBC, tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết ngay danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu mà mình phụ trách kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người, chậm nhất là ngày 3/5 (20 ngày trước ngày bầu cử) để cử tri nắm được thông tin. 

Như vậy, trên cơ sở danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND do Ban Thường trực UB MTTQ cấp tổ chức hiệp thương gửi đến, UBBC các cấp phải lập và công bố danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử. Khi chuyển danh sách cho UBBC, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phải đảm bảo những người trong danh sách đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, làm cơ sở cho UBBC lập danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND, UBBC không có thẩm quyền loại bớt người đã có tên trong danh sách, hoặc bổ sung người không có tên trong danh sách do Ban Thường trực UB MTTQ chuyển đến, trừ trường hợp phát hiện ra NƯC thuộc đối tượng bị xóa tên do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu, hoặc trường hợp NƯC chết hay vì lý do khác không thể tiếp tục ứng cử được nữa. 


Đ.H (TH)

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục