(HBĐT) - Hội đồng Bầu cử quốc gia ban bành Nghị quyết số 160/NQ-HĐNBCQG, ngày 22/3/2021 về hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử (NƯC) đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng.

Cụ thể:
1. Trường hợp khuyết NƯC trong thời gian từ sau khi Ủy ban Bầu cử (UBBC) công bố danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đến trước ngày danh sách được niêm yết, thì UBBC sau khi thống nhất với Ban Thường trực UB MTTQ cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:
a) Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND còn lại khi số dư NƯC vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật;
b) Quyết định bổ sung người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trong số những người còn lại trong danh sách những NƯC được xem xét tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba vào danh sách chính thức những NƯC, nếu số dư NƯC ở đơn vị bầu cử không đảm bảo theo quy định của pháp luật, trong danh sách hiệp thương lần thứ ba còn có NƯC đạt trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm trở lên và thời gian để bổ sung phải còn ít nhất là 2 ngày tính đến ngày niêm yết danh sách chính thức những NƯC;
c) Quyết định giảm số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật, nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Trường hợp khuyết NƯC trong thời gian từ sau khi danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND đã được niêm yết cho đến ngày bầu cử, thì UBBC sau khi thống nhất với Ban Thường trực UB MTTQ cùng cấp quyết định theo một trong các hình thức sau đây:
a) Quyết định giữ nguyên danh sách chính thức những NƯC đại biểu HĐND còn lại khi số NƯC vẫn nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó (ít nhất là 1 người);
b) Quyết định giảm số đại biểu HĐND được bầu ở đơn vị bầu cử để đảm bảo số NƯC phải nhiều hơn số đại biểu được bầu tại đơn vị bầu cử đó ít nhất 1 người.

Đ.H (TH) 

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục