(HBĐT) - Ngày 7/5, đoàn công tác của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử (CTBC) tại huyện Lạc Sơn.

 


Đoàn khảo sát việc chuẩn bị công tác bầu cử  tại đơn vị bầu cử số 5, xã Ngọc Lâu (Lạc Sơn).

Đến ngày 16/3, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, kết quả đã có danh sách sơ bộ 69 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện. Ngày 14/4, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 được tiến hành, căn cứ đơn xin rút tên ứng cử Đại biểu HĐND huyện, hội nghị thống nhất giảm số người ứng cử đại biểu HĐND huyện từ 59 xuống còn 58 người. Về cơ cấu đại biểu là nữ tỷ lệ 41,37%, dưới 40 tuổi 44,82%, dân tộc thiểu số 89,65%. Đối với cấp xã, đến hết ngày 18/4, các xã, thị trấn đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, căn cứ đơn xin rút tên ứng cử Đại biểu HĐND cấp xã, hội nghị thống nhất giảm số người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn từ 1.072 người xuống còn 905 người, trong đó, tỷ lệ nữ 40,55%, dưới 40 tuổi 55,24%, dân tộc thiểu số 92,15%.

Việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử, tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đảm bảo tiến độ và đúng theo quy định. Tính đến ngày 3/5, trên địa bàn huyện đã tiến hành xong việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tại các tổ bầu cử và UBND các xã, thị trấn. Hiện chưa có khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Công tác an ninh trật tự, an toàn y tế trong bầu cử, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được đảm bảo.

Sau khi khảo sát tình hình thực hiện CTBC ĐBQH và HĐND tại 2 đơn vị bầu cử xã Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác lưu ý thời gian từ nay đến khi diễn ra bầu cử không còn nhiều, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo tổ chức vận động bầu cử cho những người trong danh sách chính thức ứng cử chậm nhất đến ngày 22/5. Trong thời hạn 10 ngày trước bỏ phiếu, tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng; các thành viên tổ chỉ đạo CTBC nêu cao trách nhiệm, tăng cường đi cơ sở để dự, theo dõi các công việc liên quan đến CTBC cũng như nắm bắt tình hình chung của huyện, tình hình riêng của xã, của người ứng cử và cử tri; chủ động nắm bắt dịch Covid-19 để đưa ra phương án dập tắt dịch bệnh, đảm bảo CTBC được diễn ra an toàn.                  

Bùi Minh

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục