(HBĐT) - Ngày 17/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 32-QĐi/TU về việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

Quy định gồm 6 điều: Phạm vi, đối tượng áp dụng; Quy định nhiệm vụ của cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ; Về định kỳ dự sinh hoạt chi bộ; Phân công dự sinh hoạt chi bộ; Trách nhiệm của chi bộ, cấp ủy nơi có cấp ủy viên được phân công đến dự sinh hoạt chi bộ và tổ chức thực hiện.

 Cụ thể, phạm vi, đối tượng áp dụng là các đồng chí là UV BCH Đảng bộ tỉnh, UV BCH các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và UV BCH các Đảng bộ cơ sở (sau đây gọi chung là cấp ủy viên) dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở theo phân công của cấp ủy có thẩm quyền.

 Cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ có nhiệm vụ: Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ theo nội dung Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức T.Ư một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ để rút kinh nghiệm; phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Trên cơ sở những thông tin, tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, cấp ủy viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ có nhiệm vụ cung cấp cho chi bộ thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, của địa phương, ngành, đoàn thể; thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của địa phương, ngành, đoàn thể, lĩnh vực công tác mà mình được phân công phụ trách.

 Tham gia với chi bộ, cấp ủy, chính quyền cơ sở, cấp trên cơ sở; báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết với ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp những vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở, nhất là các vấn đề cấp ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và việc tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 Lập kế hoạch thời gian dự sinh hoạt với chi bộ gửi chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách; gửi chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (đối với UV BCH Đảng bộ cơ sở). Trường hợp có thay đổi thời gian dự sinh hoạt chi bộ theo kế hoạch thì cấp ủy viên thông tin trước đến chi bộ cơ sở hoặc đảng bộ cơ sở được phân công phụ trách song vẫn phải đảm bảo quy định tối thiểu về số lần dự sinh hoạt chi bộ trong năm.

 Về định kỳ dự sinh hoạt chi bộ: Đối với các đồng chí UV BTVTỉnh ủy, tối thiểu 2 lần/năm. Đối với các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh, UV BTV các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, tối thiểu 3 lần/năm. Đối với các đồng chí UV BCH các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, UV BTV cấp ủy cơ sở, tối thiểu 4 lần/năm. Đối với các đồng chí UV BCH các Đảng bộ cơ sở, tối thiểu 6 lần/năm.


P.V

 

 


Các tin khác


Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 15/5/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Quy chế số 08-QC/TU quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quy chế gồm 5 chương, 32 điều. Cụ thể:


Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bữa ăn đông người trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) đối với bếp ăn đông người trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định luân chuyển, điều động cán bộ

(HBĐT) -Ngày 27/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Luân chuyển đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chỉ định tham gia BCH, BTV Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2015 - 2020; luân chuyển đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ định tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, giới thiệu để HĐND huyện bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc, nhiệm kỳ 2016 - 2021; điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; điều động và bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục