(HBĐT) - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và kiểm điểm công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và toàn Đảng bộ được nâng lên. Phát huy tốt chức năng tham mưu, vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh bảo vệ ANTT; đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. An ninh chính trị trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, ổn định, không để bị động, bất ngờ; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng năm, tỷ lệ điều tra khám phá các loại án đạt 84,17%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98% (vượt chỉ tiêu đề ra); tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế.

 

Sáu tháng đầu năm 2018, tỷ lệ điều tra khám phá án tiếp tục đạt cao. Hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính được nâng lên; tai nạn giao thông tiếp tục giảm. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện tốt, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt và có chuyển biến tích cực.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 7 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ Công an tỉnh cần thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại là: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Đảng ủy Công an T.ư trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại đối tượng, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT…


Đỗ Tuấn
 (Công an tỉnh)


Các tin khác


Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho các Ủy viên BCH Trung ương Khóa XII

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo, khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ I, năm 2018).

Thành lập Chi cục Thuế khu vực - bước đột phá về tổ chức bộ máy của ngành Thuế

(HBĐT) - Vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký Quyết định số 868A/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCH T.ư Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã thành lập BCĐ triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng Đề án về lộ trình sắp xếp, sáp nhập một số Chi cục thuế trực thuộc, báo cáo xin ý kiến Tổng cục Thuế, báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện đúng theo lộ trình.

Khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30

Sáng 13-8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần 30

Sáng 13/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề "Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc tại Hà

Huyện Lương Sơn triển khai giai đoạn II việc nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có 186 xóm, tiểu khu (172 xóm và 14 tiểu khu). Trong đó 79 xóm có dưới 100 hộ (chiếm 42,47%). Bình quân mỗi xã có 9 xóm, mỗi xóm có 90 hộ. Xóm nhiều nhất có 365 hộ, ít nhất 15 hộ.

Thông qua Định hướng công tác đối ngoại địa phương giai đoạn 2018-2021

Ngày 12/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 đã diễn ra với chủ đề "Chủ động, sáng tạo, phục vụ hội nhập hiệu quả và phát triển bền vững.”