(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc thực hiện xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Việc hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm xây dựng dự án tại các huyện, thành phố để phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động kinh tế hợp tác, HTX và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cư dân nông thôn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Mô hình trồng ớt theo chuẩn liên kết ở xã Lạc Long, Lạc Thủy cho thu nhập trên 150 triệu đồng/ha.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Mô hình tổ chức liên kết theo chuỗi giá trị được xây dựng và phát triển theo hình thức liên kết, hợp tác, phối hợp từ khâu sản xuất (đảm bảo đầu vào) đến khâu tiêu thụ (đảm bảo đầu ra) có tiềm năng, khả năng duy trì, nhân rộng và phát triển đem lại lợi ích lâu dài cho các bên tham gia chuỗi liên kết.

Sản phẩm của dự án phải là sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng, lợi thế của địa phương, đem lại giá trị kinh tế cao, ổn định; nằm trong quy hoạch, đề án, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có tiềm năng phát triển tạo thành vùng, liên kết vùng sản xuất tập trung. Các bên tham gia dự án liên kết theo chuỗi giá trị phải cam kết, đảm bảo trách nhiệm, yêu cầu về tài sản, vật tư, thiết bị, lao động và nguồn vốn đối ứng khi tham gia thực hiện dự án…

Đối tượng thực hiện các hoạt động hỗ trợ là doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX, trang trại, hộ gia đình, cá nhân.

Các nội dung hỗ trợ của chương trình gồm: Đối với dự án xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới sẽ hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết, bao gồm: chi phí khảo sát đánh giá chuỗi giá trị, tư vấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng quy trình kỹ thuật (sản xuất, chế biến, bảo quản), đánh giá thị trường, lập phương án và hỗ trợ phát triển thị trường. Tiền thuê đất để tích tụ ruộng đất, lãi suất vay ngân hàng. Đầu tư điện nước, nhà xưởng, máy móc, thiết bị sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản phẩm, hệ thống xử lý chất thải. Đầu tư về giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm. Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nâng cao nghiệp vụ quản lý, quản trị chuỗi giá trị, năng lực quản lý hợp đồng và phát triển thị trường. áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ. Xây dựng, đăng ký thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Xúc tiến thương mại, quảng bá và mở rộng thị trường…

Đối với dự án củng cố, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã có được hỗ trợ như đối với dự án xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới nhưng không được hỗ trợ về tư vấn xây dựng liên kết.


                                                                                       P.V


Các tin khác


Giá trị xuất khẩu doanh nghiệp Khu công nghiệp đạt trên 127 triệu USD

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút 5 dự án, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 7 dự án, thu hồi 3 dự án đầu tư vào khu công nghiệp (KCN).

Đà Bắc từng bước xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản thế mạnh

(HBĐT) - Điều kiện tự nhiên, khí hậu khắc nghiệt, chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, nhưng nông nghiệp của huyện Đà Bắc đang vượt khó và trên đà khởi sắc. Huyện từng bước phát triển các chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho những sản phẩm thế mạnh.

Huyện Lạc Sơn: Quý I, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 138 tỷ đồng

(HBĐT) - Quý I/2019, hoạt động sản xuất CN - TTCN trên địa bàn huyện Lạc Sơn tương đối ổn định. Các ngành chức năng đã tiến hành theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển đổi công nghệ, dây chuyền sản xuất mới để hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2019.

Toàn tỉnh có 100 doanh nghiệp thành lập mới

(HBĐT) - Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước có 100 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 3.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng DN cấp mới tăng 11,12%, số vốn đăng ký tăng 20%.

Khởi động xây dựng thương hiệu chè Lạc Thủy

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của huyện Lạc Thủy là phát triển vùng nguyên liệu chè. Chè Lạc Thủy có nguồn gốc từ chè Sông Bôi, người dân trồng cách đây vài chục năm, cho thu nhập ổn định. Từ chủ trương của Huyện ủy, hiện tại, huyện đang khôi phục lại vùng chè, nâng cao chất lượng cây chè với mong muốn đây là sản phẩm chủ lực của huyện.

Xã Mãn Đức phát triển trồng cây có múi

(HBĐT) - Tận dụng điều kiện tự nhiên, lợi thế của địa phương, những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Mãn Đức (Tân Lạc) đã tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, đa dạng theo hướng chuyên canh, từng bước ứng dụng KH-KT vào sản xuất. Trong đó, cây có múi đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân nơi đây.