(HBĐT) - Đó là một trong những yêu cầu đầu tiên của Thường trực Tỉnh ủy để tháo gỡ điểm nghẽn trong thu hút đầu tư (THĐT), khi nhìn nhận nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém chủ yếu thuộc về trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước (CQQLNN).


Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam - Hòa Bình (Khu công nghiệp Lương Sơn)  là một trong những dự án đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh từ nhiều năm nay.

Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình THĐT và những khó khăn trong công tác này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá: Ngoài những vướng mắc về quy định của pháp luật, về bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) còn khó khăn về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng, bởi các vị trí được phê duyệt quy hoạch thành lập khu, cụm công nghiệp, khu du lịch… chưa được đầu tư đồng bộ với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội tại địa phương và ngược lại. Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhiều khu vực, địa phương chưa được phê duyệt quy hoạch xây dựng, gây khó khăn cho các nhà đầu tư (NĐT) khi nghiên cứu, lập dự án. Sự phối hợp giữa NĐT và các CQQLNN chưa đạt hiệu quả cao. Thể hiện ở việc hỗ trợ NĐT trong công tác đền bù, GPMB của các CQQLNN thiếu chặt chẽ, dẫn đến chậm thực hiện thủ tục đất đai. Một số cán bộ, CQQLNN chưa quan tâm giám sát, hỗ trợ NĐT đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC). Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư thiếu sự quan tâm đúng mức, dẫn đến việc xử lý các kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc cho NĐT chậm được tham mưu, chỉ đạo thực hiện kịp thời.

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy chỉ rõ: Công tác tham mưu từ các sở, ngành chưa hết trách nhiệm, chưa phát hiện kịp thời những nội dung cần báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chỉ đạo giải quyết, như về đơn giá bồi thường GPMB; phân lô, bán nền; quy hoạch... Sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu chưa tốt, vẫn có tình trạng "làm tròn vai” nhưng không có sự thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, dẫn tới thời gian giải quyết thủ tục pháp lý kéo dài nhưng trách nhiệm không biết thuộc về ai, cơ quan nào. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn, đạo đức của cán bộ, công chức thực thi công vụ còn hạn chế, đôi khi làm cản trở trong giải quyết công việc; việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của cấp ủy tỉnh có lúc, có nơi lơ là, xem nhẹ, chậm triển khai.

Ngoài ra, qua tìm hiểu thực tế cũng cho thấy, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư còn do một số NĐT không tích cực hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, khả năng huy động vốn không đảm bảo theo cam kết, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Có NĐT không báo cáo định kỳ và phối hợp với cơ quan Nhà nước để giải quyết khó khăn, vướng mắc khiến hoạt động của dự án bị ngưng trệ, không thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, quy mô được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt...

Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là THĐT, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Nhất thiết cấp ủy các huyện, thành phố phải sát sao chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ THĐT; phải quan tâm tới quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để thu hút các dự án tiềm năng, từ đó tạo nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến các hộ dân trong khu vực có dự án về hiệu quả, lợi ích trong việc thực hiện các dự án đầu tư đối với phát triển KT-XH để có sự đồng thuận; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NĐT trong công tác bồi thường, GPMB, chuẩn bị đầu tư, sớm đưa dự án đi vào hoạt động và kịp thời giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời những dự án đã đăng ký nhưng chậm triển khai, hoặc quá thời hạn nhưng không triển khai. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là về đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Nhằm tháo điểm nghẽn trong THĐT, Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc mà trách nhiệm thuộc về các CQQLNN. Cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, địa phương khi để vướng mắc kéo dài, không kịp thời giải quyết. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thực hiện cắt giảm các TTHC và cắt giảm thời gian giải quyết TTHC.

Tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch tỉnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và cũng là trách nhiệm chính của các sở, ngành, huyện, thành phố... Xác định các vị trí có lợi thế THĐT để chuẩn bị điều kiện pháp lý đồng bộ, sẵn sàng đón NĐT từ năm 2021. Tiếp tục thu hút có chọn lọc dự án đầu tư; quan tâm lựa chọn NĐT có năng lực ngay tại thời điểm đề xuất dự án đầu tư, chú ý về thời gian cam kết triển khai dự án, năng lực tài chính và các nghĩa vụ của NĐT với địa phương.

Chú trọng nâng cao năng lực, đạo đức cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật nhưng phải tạo môi trường thông thoáng. Rà soát, đánh giá cán bộ, công chức, kiên quyết xử lý ngay những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, không đủ năng lực tham mưu để xảy ra tình trạng vướng mắc quá lâu không giải quyết được, mục tiêu chung là sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Hoàng Nga

Các tin khác


Nỗ lực vượt bậc trong giải ngân vốn đầu tư công

(HBĐT) - Từ chỗ tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công (GNVĐTC) khá thấp, đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã được 62%, đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ (TTCP) yêu cầu đến ngày 30/9/2021, giải ngân phải đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn (KHV) TTCP giao từ đầu năm. Hòa Bình trở thành một trong những tỉnh có tỷ lệ GNVĐTC cao nhất cả nước, được TTCP biểu dương. Đây là sự nỗ lực vượt bậc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi xác định GNVĐTC là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2021; kết quả đạt được phụ thuộc rất lớn vào vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Sản phẩm OCOP mật ong Thượng Tiến khó tiêu thụ vì dịch Covid-19

(HBĐT) - Năm 2020, sản phẩm mật ong Thượng Tiến của HTX dịch vụ nông nghiệp Thượng Tiến, xã Hợp Tiến (Kim Bôi) được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Huyện Lương Sơn: 5 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021

(HBĐT) - Năm 2021, huyện Lương Sơn thực hiện chu trình OCOP thường niên và hỗ trợ chuẩn hóa, phát triển sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cho 4 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm và dược liệu, đồng thời nâng cấp 1 sản phẩm. Phấn đấu có 2 - 3 sản phẩm dự thi cấp tỉnh đạt hạng 3 sao trở lên và 1 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao được nâng cấp đạt chuẩn 4 sao cấp tỉnh.       

Huyện Lạc Thủy: Khơi dậy tiềm năng các sản phẩm OCOP

(HBĐT) - Là một trong những địa phương dẫn đầu tỉnh về số sản phẩm OCOP, hiện huyện Lạc Thủy tập trung đẩy mạnh Chương trình Mỗi xã một sản phẩm nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Xóm Mến Bôi nỗ lực về đích khu dân cư kiểu mẫu

(HBĐT) - Có dịp về xóm Mến Bôi, xã Kim Lập (Kim Bôi), ấn tượng đầu tiên là cảnh quan xanh - sạch - đẹp, người dân thân thiện, mến khách. Con đường bê tông rộng rãi, kiên cố, hai bên hàng hoa nở rộ. Những cột đèn điện chiếu sáng xen kẽ hàng cau đẹp mắt. Niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên từng khuôn mặt những người nông dân thời đại 4.0. Bà con nơi đây đang chung sức, đồng lòng đưa thôn về đích khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục