(HBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 1315/UBND-NVK, ngày 1/8/2022 về tăng cường các giải pháp tiếp tục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), Chỉ số hài lòng của người dân năm 2022.
Để tiếp tục cải thiện Chỉ số CCHC, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành nâng cao chất lượng công vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, DN. Ảnh chụp tại xã Nánh Nghê (Đà Bắc).

UBND tỉnh cho biết, theo kết quả công bố Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021, Chỉ số này của tỉnh Hòa Bình đạt 87,06 điểm, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (tăng 28 bậc so với năm 2020). Tuy nhiên, qua phân tích kết quả chỉ số, một số tiêu chí, tiêu chí thành phần còn thấp, bị trừ điểm liên quan đến việc: Chưa có nhiều giải pháp, sáng kiến có tính mới, tính hiệu quả để góp phần đẩy mạnh CCHC, phát triển KT-XH của tỉnh; chưa đồng bộ kịp thời thủ tục hành chính (TTHC) từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC đến Cổng Dịch vụ công tỉnh; Trang Thông tin điện tử của một số đơn vị công khai TTHC chưa đúng quy định; việc giải quyết hồ sơ TTHC do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận trong năm vẫn còn chậm, muộn, quá hạn; việc giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 còn chậm, chưa đạt tỷ lệ…

Để tiếp tục nâng cao Chỉ số CCHC (Par Index), Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (Sipas) của tỉnh trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

(1) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên cơ sở Báo cáo phân tích kết quả chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp quyết liệt, khắc phục ngay trong năm 2022. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh áp dụng CNTT, sử dụng các nền tảng kết nối, phần mềm trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, nhanh gọn cho người dân, doanh nghiệp (DN) trong giải quyết TTHC. Các cơ quan, đơn vị chủ động, linh hoạt, đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền để người dân, DN dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng và giám sát, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính.

Tham mưu các sáng kiến, mô hình, ý tưởng, giải pháp mới tạo bước đột phá trong CCHC; nâng cao chất lượng, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc đánh giá, đo lường sự hài lòng cho người dân, tổ chức, DN. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC, khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung CCHC…

(2) Các cơ quan chủ trì theo dõi, tham mưu các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas.

- Các sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, KH&ĐT, KH&CN, Thông tin và truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì tham mưu các Chỉ số nội dung và tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao, cần đề xuất các giải pháp quyết liệt, cụ thể nhằm cải thiện, nâng cao điểm số trong năm 2022. Đồng thời chủ động tham mưu các sáng kiến, mô hình, giải pháp mới theo ngành, lĩnh vực phụ trách, tạo bước đột phá trong CCHC.

- Giao Sở Nội vụ (Cơ quan thường trực công tác CCHC của tỉnh): Đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả việc thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 về CCHC; gắn cải thiện, nâng cao các Chỉ số CCHC, Sipas với việc chấm điểm đánh giá Chỉ số CCHC và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chỉ số nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần các sở, ngành phụ trách đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC, tái kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức triển khai các nội dung CCHC…

H.N (TH)

Các tin khác


Mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho 3.807 hộ gia đình

(HBĐT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, đối với dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, UBND tỉnh đề ra mục tiêu tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất của người dân.

Hội viên nông dân huyện Kim Bôi sử dụng hiệu quả vốn chính sách

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Kim Bôi đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân; giúp hội viên nông dân (HVND), nhất là HVND nghèo tiếp cận được nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SXKD), góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

Mở rộng quy mô để hợp tác xã phát triển bền vững

(HBĐT) - Thời gian qua,  mặc dù số lượng tăng, song hoạt động của hợp tác xã (HTX) vẫn còn rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân do nhiều HTX quy mô thành viên và quy mô vốn siêu nhỏ. Điều này gây khó khăn trong việc phát triển theo chuỗi giá trị, nhất là ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, dẫn tới nhiều HTX phải ngừng hoạt động hoặc giải thể.      

Tổng dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 865 tỷ đồng

(HBĐT) - Cho vay hộ nghèo là chương trình tín dụng được chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh triển khai thực hiện sớm nhất, quy mô tín dụng lớn nhất trong số các chương trình tín dụng chính sách mà chi nhánh đang thực hiện, trung bình mỗi năm tăng trưởng dư nợ đạt 5,5%.

Tập trung đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp vùng động lực

(HBĐT) - Vùng động lực của tỉnh gồm TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn và phía Bắc huyện Lạc Thủy. Nhận thức rõ vùng động lực sẽ trở thành vùng phát triển năng động, nâng cao được đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và tác động lan tỏa tới các vùng khác của tỉnh, ngành nông nghiệp đã chú trọng đến nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế cạnh tranh đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản công tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Sáng 28/9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, đấu giá tài sản công (TSC) trên địa bàn huyện Kim Bôi giai đoạn 2020 - 2022. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các sở: TN&MT, Tài chính, Tư pháp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục