Cha ông trú ngụ chân Viên Nam *

Đỉnh Vua Bà* ngàn năm sương khói

Mỗi lần xa tim như đập vội

Về bên sông Cái - chốn đông người!

Gần trọn đời đi - về nẻo ấy

Qua sông Tô, sông Nhuệ, sông Bùi

Bao suối thành sông, sông thành bãi

Người ruộng đồng, xưởng máy, ngược xuôi...

Bãi dâu xanh cuối trời sông Đáy

Nong kén vàng năm ấy làng Dừa

Lại khăn xếp, áo the vào hội

Lưng xanh, áo cóm tới lễ chùa

Sớm chiều vẫn mặt trời trước ngực

Núi nghiêng bóng mát những ban trưa

Người dựng nhà kín loang đồng đất

Bờ xôi ruộng mật đã lưa thưa

Như máu về tim trong nắng mưa

Mãi dập dìu chợ Đồn, chợ Cống

Qua Xuân Mai, Thanh Xuân ... cao rộng

Đêm nằm còn mộng nẻo đi - về.

Đinh Đăng Lượng

* Hai ngọn núi thuộc huyện Kỳ Sơn. Viên Nam: Căn cứ chống Pháp của Tổng Kiêm - Đốc Bang. Vua Bà: Căn cứ chống giặc phương Bắc của Hai Bà Trưng

Các tin khác