(HBĐT) - Triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã xây dựng chương trình hành động, chỉ đạo các đơn vị tham gia BHXH thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT trên địa bàn huyện.


 

BHXH huyện Mai Châu cắt giảm thủ tục thu, nộp, giải quyết chế độ BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp nhằm phục vụ người tham gia bảo hiểm được tốt hơn.

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách BHXH, BHYT thông qua hình thức đa dạng, phong phú như: lập chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ban hành tài liệu, bản tin, ấn phẩm… Qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên lồng ghép nội dung phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT, nội dung Nghị quyết số 21, Chương trình hành động 19-CTr/TU của BCH Đảng bộ vào các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể, các cuộc họp tổ, xóm, khu dân cư. Nội dung tuyên truyền chú trọng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên. Từ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền kết quả thu BHXH, BHYT trên địa bàn tăng rõ rệt. Năm 2013 số thu đạt 57 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt 81 tỷ đồng. Số người tham gia BHYT ngày càng tăng, đến nay đạt tỷ lệ bao phủ 93,32%.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với phát triển KT-XH hàng năm của địa phương. Lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí để xét thi đua - khen thưởng cho các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, nợ tiền BHXH, BHYT và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi bất chính...

Trong công tác cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm nhiều thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo hướng dẫn của ngành, không phát sinh thủ tục ngoài quy định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa”. Thường xuyên và chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước như Phòng Y tế, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tư pháp, GD&ĐT... tổ chức khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Cấp sổ, thẻ giải quyết quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng được kịp thời, đúng chế độ, phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả các quy chế và chương trình phối hợp trên từng lĩnh vực công tác BHXH, BHYT. Tổ chức triển khai thực hiện giao dịch điện tử qua mạng internet đối với hồ sơ thu nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ BHXH, BHYT đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân được chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Bộ máy của BHXH huyện Mai Châu chuyên môn hóa phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện chế độ BHXH, BHYT, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn.

Việt Lâm


Các tin khác


Huyện Mai Châu: Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu tích cực thực hiện, đi vào nền nếp, tạo nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong trong toàn LLVT huyện, góp phần củng cố vững chắc khu vực phòng thủ và đảm bảo an sinh xã hội.

Huyện Mai Châu: Lan tỏa khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về nông nghiệp, du lịch, những năm qua, nhiều đoàn viên, thanh niên huyện Mai Châu nỗ lực vượt khó khởi nghiệp, mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Từ đó, lan tỏa đam mê, khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên.

Huyện Mai Châu: Phát huy hiệu quả vốn vay ưu đãi

(HBĐT) - Nhờ vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mai Châu có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế để vượt lên đói nghèo, góp phần đẩy nhanh Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở

(HBĐT) - Đoàn Thanh niên Công an huyện Mai Châu vừa phối hợp với tuổi trẻ Phòng Cảnh sát QLHC về TTATXH (Công an tỉnh) và Đoàn Thanh niên thị trấn Mai Châu tổ chức hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân (CCCD) tại địa bàn thị trấn Mai Châu.

Xã Vạn Mai: Tích cực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - "Triển khai chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống để tạo những chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn là điều cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm sau mỗi kỳ đại hội. Tại Đảng bộ xã Vạn Mai (Mai Châu), sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều phần việc để cụ thể hóa nghị quyết, hướng đến triển khai các chỉ tiêu đề ra ngay từ đầu nhiệm kỳ” - đồng chí Hà Thị Viễn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết.

Huyện Mai Châu: Đổi thay từ thực hiện chính sách dân tộc

(HBĐT) - Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện Mai Châu đã thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo, dự án hỗ trợ phát triển KT-XH, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo nguồn lực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục