Ứng cử viên Khổng Thị Kim Dung, bác sĩ Trung tâm Y tế thành phố Hòa BìnhLà bác sĩ, nếu được cử tri tin tưởng bầu là đại biểu HĐND tỉnh, đó cũng là trăn trở, lo lắng tôi cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình mới có thể không phụ lòng mong mỏi của cử tri. Với điều kiện KT-VH-XH hiện nay, đặc biệt là tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, tôi mong toàn dân được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Thấu hiểu vấn đề trên, tôi sẽ quan tâm góp sức giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

 Thứ nhất: Phòng, chống dịch Covid-19. Tôi kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện phòng, chống dịch qua thông điệp 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế.

Thứ hai: Chất lượng khám, chữa bệnh. Hiện nay, mạng lưới khám, chữa bệnh được củng cố và phát triển. Trung tâm Y tế thành phố và các trạm y tế phường, xã được cải tạo, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị theo hướng hiện đại. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, hình thành thêm nhiều cơ sở y tế tư nhân, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe. Theo kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu phấn đấu có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân.  

 Thứ ba: Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92%. Mục tiêu, giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 95% trở lên. Muốn đạt được mục tiêu như vậy, Nhân dân cần hiểu rõ về BHYT.

Thứ tư: Tiếp nhận thông tin chính thống. Hiện nay, do sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, cùng với sự phát triển về KT - XH có nhiều thông tin sai lệch về y tế. Trên các trang mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin quảng cáo chữa bệnh, dùng thuốc mà chưa được sự cho phép của Bộ Y tế. Do vậy, người dân cần phải nâng cao cảnh giác và thật sáng suốt trong việc bảo vệ sức của của bản thân và gia đình.

 Thứ năm: Bản thân tôi nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm nặng nề. Là một bác sĩ trẻ mới ra trường, kinh nghiệm còn ít. Do vậy, tôi tự nhận thấy mình phải trau dồi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng như phẩm chất đạo đức để trở thành người thầy thuốc vừa hồng, vừa chuyên. Thực hiện tốt lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu”. Tôi hứa sẽ luôn chú trọng cho công tác y tế để phục vụ sức khỏe Nhân dân, hướng đến sự công bằng trong khám, chữa bệnh. Tôi sẽ tiếp thu các ý kiến, trăn trở, quan tâm của cử tri và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

                                 
Ứng cử viên Quách Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh)
                                                   
    

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi nguyện cố gắng hết sức, đem hết khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với lòng tin và sự ủy thác của cử tri. Tôi xin nêu chương trình hành động cụ thể như sau:

Một là: Nghiên cứu, nắm bắt đầy đủ đường lối, chủ trương được Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua, Hiến pháp năm 2013 và các luật, bộ luật có liên quan để triển khai hiệu quả vào đời sống xã hội. Tiếp tục rà soát để xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và có tính khả thi nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Hai là: Với tinh thần trách nhiệm cao nhất bàn bạc, quyết định đúng đắn những vấn đề quan trọng của tỉnh để phát triển KT - XH nhanh, bền vững, củng cố QP - AN, xây dựng chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thực hiện vai trò là "cầu nối” giữa cử tri với HĐND, UBND, các sở, ngành của tỉnh, huyện nhằm kịp thời phản ánh, đề nghị giải quyết những kiến nghị hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Ba là: Chủ động, dành quỹ thời gian thích đáng để bám sát địa bàn dân cư, trực tiếp tìm hiểu thực tiễn sản xuất, lao động, đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Đồng thời, qua các kênh thông tin khác kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tự tổ chức hoặc đề xuất việc nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến hoạt động chuyên trách được giao để có đủ cơ sở kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền những chính sách, ý kiến phù hợp nhằm bảo đảm quyền, lợi ích của Nhân dân.

Bốn là: Tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ Nhân dân đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa; tôn trọng, giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng theo pháp luật.

Năm là: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công để cùng với HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp, hành chính Nhà nước, tổ chức liên quan phấn đấu nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, nhất là liên quan đến: Lao động, việc làm, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, chương trình giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe và tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân. Đặc biệt là những vấn đề xã hội bức xúc như: Bảo vệ quyền lợi, danh dự, nhân phẩm của Nhân dân khi bị xâm hại. Tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực: Lao động, việc làm; quản lý đất đai, tài nguyên, ô nhiễm môi trường; quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh…

Nếu được cử tri TP Hòa Bình tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa sẽ tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2026 của thành phố.Ứng cử viên Trần Thị Thu Hảo, bác sĩ Trung tâm Y  tế thành phố Hòa Bình


Nếu được cử tri, Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin được trình bày bày Chương trình hành động như sau:

 Một là: Tôi sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu".

Hai là: Tôi sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, chuyển tải ý kiến của cử tri, Nhân dân đến HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng; đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết kịp thời, thỏa đáng những kiến nghị mong mỏi của cán bộ, Nhân dân, cử tri ở cơ sở.

Ba là: Trong giai đoạn hiện nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tôi sẽ luôn gương mẫu, đề cao trách nhiệm, đóng góp sức lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu y tế, dân số giai đoạn 2020 - 2025. Cụ thể là các chỉ tiêu về: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; tiêm chủng mở rộng; vệ sinh môi trường; nước sạch; y tế học đường; an toàn lao động.

                                                              
 Ứng cử viên Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh            
                                           


Nhận thức về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và của đại biểu HĐND và thực tiễn đặt ra đối với thành phố và các xã, phường. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào 3 nội dung sau:

Một là: Luôn luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, nhất là trách nhiệm trên cương vi công tác của mình, tôi phải nghiêm túc chấp hành pháp luật, các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương; không ngừng học tập nâng cao trình độ, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh người đại biểu, linh hoạt sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND.

Hai là: Thực hiện tốt vai trò của Đại biểu HĐND; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ, chính quyền các cấp để kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình KT - XH địa phương; liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri; thông qua giám sát, tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xức, nổi cộm và phản ánh đầy đủ, trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND, các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu và của HĐND.

Ba là: Trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao và trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân nơi tôi ứng cử; tôi sẽ cùng với HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương tập trung xem xét, kiến nghị với HĐND, UBND, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh nghiên cứu, ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên một số lĩnh vực, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực kinh tế: Phát huy lợi thế là trung tâm KT - XH, vùng động  lực của tỉnh, có nhiều tuyến quốc lộ đấu nối, chạy qua; huy động các nguồn lực để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, trong đó thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý xây dựng, xử lý nghiêm sai phạm, vi phạm trong lĩnh vực này. Có chính sách thu hút các nhà đầu tư lớn vào thành phố tạo động lực cho phát triển KT - XH, kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, gây ô nhiễm môi trường. Quan tâm phát triển nông nghiệp (sạch, hữu cơ), hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm gắn với thị trường Hà Nội; phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp chế biến ít gây ô nhiễm môi trường. Chú trọng phát triển dịch vụ. Quan tâm đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Về lĩnh vực xã hội: Quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chất lượng GD&ĐT, thành phố phải đi đầu các địa phương trong tỉnh về công tác này. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, người yếu thế trong xã hội.

Về lĩnh vực môi trường: Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường; việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải phải được đặc biệt quan tâm.  

Tôi mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của cử tri, Nhân dân. Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND, tôi xin quyết tâm, tập trung cao độ để thực hiện thật tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND và hoàn thành tốt Chương trình hành động đã đề ra.


Ứng cử viên Nguyễn Thị Ngọc Vân, Bí thư Đảng ủy phường Hữu NghịTôi luôn xác định dù bất cứ ở cương vị nào, thuộc lĩnh vực công tác nào và làm việc ở đâu thì cũng phải tận tâm, tận lực trong công việc, mọi việc lớn hay nhỏ đều phải đặt ích của tổ chức, của tập thể, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động như sau:

Một là: Gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật. Tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất của cử tri; chú trọng tổng hợp đầy đủ các vấn đề bức thiết của người dân, từ đó phản ánh, đề đạt với HĐND tỉnh, với các cơ quan có thẩm quyền để nhanh chóng, kịp thời giải quyết những ý kiến, đề xuất, phản ánh của cử tri theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Hai là: Tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết, Chương trình của HĐND tỉnh; tích cực tham gia vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; thực hiện việc chất vấn các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ. Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua đến với Nhân dân và vận động Nhân dân thực hiện các Nghị quyết đó, để nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Ba là: Tôi sẽ tích cực đề nghị các cấp, ngành của tỉnh chú trọng quan tâm đến các lĩnh vực của thành phố và của các phường, xã như: Phát triển kinh tế, giáo dục, hạ tầng đô thị; đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; thường xuyên quan tâm, chăm lo đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội của địa phương; giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Bốn là: Để hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, ngoài những yếu tố về tổ chức bộ máy, về cán bộ, hệ thống pháp luật phù hợp... thì việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HĐND là rất cần thiết. Vì vậy, với chức trách nhiệm vụ được giao hiện nay, cá nhân tôi sẽ tích cực cùng cấp ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, định hướng HĐND cùng cấp tăng cường đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy Đảng đối với hoạt động của HĐND, đặc biệt là trong việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhằm góp phần phát huy vai trò của HĐND trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.


C.L (TH)

Các tin khác


Huyện Tân Lạc triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

(HBĐT) - Ngày 13/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đảng bộ xã Mông Hóa chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đảng bộ xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) có 19 chi bộ với 627 đảng viên, gồm 13 chi bộ khu dân cư, 4 chi bộ trường học, 1 chi bộ công an và 1 chi bộ trạm y tế. Từ việc quan tâm thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã góp phần quan trọng nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên Bùi Văn C. có vi phạm pháp luật bị truy nã, tổ chức Đảng (TCĐ) B đã làm báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, tổ chức họp để thông qua báo cáo và ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng mà không thực hiện việc bỏ phiếu. Vậy, việc thi hành kỷ luật Đảng của TCĐ B có đúng không?

Làm tốt cung cấp thông tin sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã phối hợp thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) theo Công văn số 358-CT/TU, ngày 17/4/2018 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ (CB), ĐV; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng TCĐ thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - "Thời gian qua, việc phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng giữa Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, các Đảng bộ và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác KTGS của Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục