Điểm dự báo  Đêm 13/7/2020 Ngày 14/7/2020 15/7/2020 16/7/2020
Tmin H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết
Mai Châu 25 SW 1 95 Mây thay đổi, không mưa 36 SE 1 55 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Hòa Bình 27 SSW 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 E 2 50 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Kim Bôi 27 S 1 93 Mây thay đổi, không mưa 37 SE 2 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Chi Nê 27 SSE 1 90 Mây thay đổi, không mưa 37 SSE 3 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Lạc Sơn 28 S 0 94 Mây thay đổi, không mưa 37 SE 2 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Yên Thủy 27 SSE 1 90 Mây thay đổi, không mưa 37 SE 2 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Lương Sơn  27 NNE 0 90 Mây thay đổi, không mưa 38 ESE 2 50 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 SE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Kỳ Sơn 27 SSW 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 E 2 50 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Cao Phong 27 S 1 93 Mây thay đổi, không mưa 37 ESE 1 50 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 SSE 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Đà Bắc 25 S 0 95 Mây thay đổi, không mưa 36 ESE 1 55 Mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng 26 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt
Mường Khến 28 SSW 0 94 Mây thay đổi, không mưa 37 SSE 1 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 27 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 37 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục