Điểm dự báo  Đêm 16/7/2020 Ngày 17/7/2020 18/7/2020 19/7/2020
Tmin H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết
Mai Châu 27 SSW 1 94 Mây thay đổi, không mưa 38 SSW 2 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Hòa Bình 28 S 2 90 Mây thay đổi, không mưa 38 S 2 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Kim Bôi 27 S 1 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 3 60 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 S 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Chi Nê 27 S 2 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 3 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 S 3 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 S 3 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Lạc Sơn 27 SW 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 S 3 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Yên Thủy 27 S 2 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 3 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 S 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Lương Sơn  28 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 SSE 2 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Kỳ Sơn 28 S 2 90 Mây thay đổi, không mưa 38 S 2 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Cao Phong 27 S 2 92 Mây thay đổi, không mưa 37 S 3 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Đà Bắc 27 S 1 94 Mây thay đổi, không mưa 38 S 3 53 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SSW 2 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
Mường Khến 27 S 1 90 Mây thay đổi, không mưa 38 SSE 2 55 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt 28 39 SSW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt 29 39 SW 1 Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt

Các tin khác


Tin về cơn bão số 2

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hồi 7 giờ ngày 01/8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục