Điểm dự báo  Đêm 20/7/2020 Ngày 21/7/2020 22/7/2020 23/7/2020
Tmin H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmax H. gió Tốc
độ
Độ
ẩm
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết Tmin Tmax H. gió Tốc
độ
T.tiết
Mai Châu 25 SSW 1 95 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 32 SSE 1 75 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SSW 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Hòa Bình 27 SSE 1 92 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SSE 2 70 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Kim Bôi 26 S 1 94 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 32 SSE 2 75 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 2 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SSE 2 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Chi Nê 27 S 2 90 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SSE 4 65 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 2 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 S 2 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Lạc Sơn 27 S 1 90 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SSE 2 60 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 SSE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SSE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Yên Thủy 27 S 1 90 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SSE 3 65 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Lương Sơn  27 ESE 1 92 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SE 3 70 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 SSE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Kỳ Sơn 27 SSE 1 92 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SSE 2 70 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Cao Phong 26 SSE 2 94 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 32 SSE 3 75 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SSE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Đà Bắc 25 SSE 1 95 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 32 SSE 2 75 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 SSE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào
Mường Khến 27 S 1 90 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 34 SSE 2 60 Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh 25 31 SSE 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa dông 25 32 S 1 Mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào

Các tin khác


Tin về cơn bão số 2

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hồi 7 giờ ngày 01/8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục