(HBĐT) - Thực hiện thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cơ quan UB MTTQ tỉnh vừa tổ chức họp ban lãnh đạo giới thiệu người ứng cử. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. 5/5 đồng chí trong Đảng đoàn cơ quan có mặt đầy đủ.
Cử tri cơ quan UB MTTQ tỉnh biểu quyết nhất trí giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cuộc họp đã nhất trí giới thiệu đồng chí Đặng Bích Ngọc, TUV, Phó Chủ tịch TT UB MTTQ tỉnh Hòa Bình ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đồng chí Xa Đức Thọ, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại cuộc họp, các đồng chí trong Đảng đoàn cơ quan đã nhận xét đồng chí Đặng Bích Ngọc và đồng chí Xa Đức Thọ đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử.

Sau đó, cơ quan UB MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả 22/22 cử tri có mặt đầy đủ. Các cử tri nhận xét đồng chí Đặng Bích Ngọc là đại biểu nữ, tuổi trẻ, dân tộc Mường và đảm bảo các tiêu chuẩn ứng cử. Đồng chí Xa Đức Thọ dân tộc Tày cũng đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. 100% cử tri đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí giới thiệu đồng chí Đặng Bích Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội và đồng chí Xa Đức Thọ ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị ban lãnh đạo cơ quan mở rộng cũng đã nhất trí giới thiệu 2 đồng chí trên ứng cử.

Cẩm Lệ

Các tin khác

Không có hình ảnh

Đột phá với những nghị quyết sát thực tiễn

(HBĐT) - Năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, HĐND tỉnh đã ban hành 197 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả; huy động các nguồn lực để phát triển KT-XH của tỉnh. 

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Thông báo số 16, ngày 12/1/2022  về việc tổ chức Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII như sau:

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5 

(HBĐT) - Ngày 15/1, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua 25 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022

(HBĐT) - HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 55/NQ-HĐND về phát triển KT-XH năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp thường kỳ cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVII, ngày 9/12/2021.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục